Bērzpils ja ümbruskond

Bērzpilsis ja selle ümbruses avaneb võimalus nautida looduse lähedust Lubāna märgala kaitsealas, tunnetada muistse neoliidi ja pronksiaja hõngu Iča jõe kaldal olevas asumis. Põhja-Latgalele omane keraamika, õlle pruulimine esiisade kommete järgi, liha suitsutamine, kudumine, leiva küpsetamine, hobukaarikuga sõitmine – need ja muudki traditsioonid ning kombed on kohatavad just Bērzpilsi piirkonnas.