Bērzpils un apkārtne

Bērzpilī un tuvākajā apkārtnē iespējams baudīt dabas klātbūtni Lubāna mitrāja dabas liegumā, sajust senatnes auru neolīta un bronzas laikmeta apmetnes vietā Ičas upes krastos. Ziemeļlatgalei raksturīga keramika, alus darīšana pēc sentēvu metodēm, gaļas kūpināšana, aušana, maizes cepšana, zirgu pajūgu braukšana – šīs un vēl citas tradīcijas un prasmes rodamas tieši Bērzpils pusē.