Puhkus Läti suurima järve – Lubāna juures!

Ideed marsruutide jaoks

Madona, Balvi, Rēzekne ja Varakļāni turismiinfokeskuste koostööl koostati ja anti välja Lubāna järve turismiregiooni infomaterjal, kuhu on kogutud turismiinfo Lubāna järve ümbrusest.  Kutsume külastama Lubāna märgala Bērzpilsist kuni Varakļānini, tutvumaks selle regiooni kultuuriajalooliste ja loodusväärtustega.