Stiglovas dabas taka

Daba

Šobrīd dabas taka nav pieejama vēja nodarīto postījumu dēļ.

Dabas taka ved gar Stiglovas upītes ieleju, kur var ieraudzīt 3 – 4 m augstus smilšakmens atsegumus. Šajā apkārtnē sastopamas ~ 60 augu sugas. Stiglovas atsegumi ir ģeoloģiskais dabas piemineklis (īpaši aizsargājama teritorija). Smilšakmens atsegumi veidojušies ūdens straumju ietekmē seklas jūras apstākļos pirms ~375 miljoniem gadu. Šeit jūras straumju ietekmē veidojās slīpslāņoti baltie un brūni sārtie devona smilšakmeņi. Ledus kušanas ūdeņu formētā senlejā ar ievērojamu gravu un stāvām nogāzēm savu vietu atrada Stiglovas upītes ieleja.

Šeit atrodama arī 4 metrus dziļa ala un upes kreisajā krastā, upei savu ieleju rokot arvien dziļāk, zemes virskārtai atklājās Stiglovas dižakmens. Takas garums – 2,5 km vienā virzienā (atpakaļceļš jāmēro pa to pašu maršrutu),taka ir vidēji grūta/grūta, pieejama visu gadu, bet visdrošāk apmeklēt bezsniega periodā, nav piemērota riteņbraucējiem, cilvēkiem ar funkciju traucējumiem, mitrā laikā taka ir slidena.
Dodoties pastaigā ievēro marķējumu, ej pa iestaigātām takām un nenovirzies no takas! No jauna iemītās takas var ietekmēt vai pat iznīcināt dzīves telpu dažādām sugām, izvērtē savus spēkus un novērtēt savu veselības stāvokli. Iespēja pieteikt ekskursijas gida pavadībā.

Adrese

Stiglova, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587
Braukt