Rugāju pareizticīgo baznīca

Sakrālās vietas

Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīca uzcelta 1915.gadā. Pareizticīgie Balvu apkārtnē ieradās 20. gadsimta sākumā no Ostrovas, Opočkas apriņķa un Pleskavas guberņas, jo Pleskavas valsts zemes banka 1904.–1906. gadā Balvu un Rugāju apkārtnē bija iegādājusies tūkstošiem hektāru zemes, ko klāja purvi un meži, tos uz izdevīgiem noteikumiem piešķīra iebraucējiem. Pleskavas zemes bankas vadītājs rosināja būvēt divas jaunas pareizticīgo baznīcas Vīksnā un Rugājos, kam naudu atvēlēja sinode un pats cars Nikolajs II. Rugāju baznīcai piešķīra 36,81 hektārus un skolai – 3 hektārus zemes.Rugāju pareizticīgo baznīca ir 25,6 m gara, 8,53 m plata un 5,35 m augsta. Pie baznīcas atrodas kapsēta ar 500 vietām. Sākotnēji baznīca bijusi krāsota zilā krāsā. 1937. gadā ap baznīcu uzstādīto žogu atjaunoja 2009. gadā.

Adrese

Lubānas iela 19A, Rugāji, Rugāju pag., Balvu nov., LV-4570
Braukt

Darba laiks

Pēc pieteikuma