Piemineklis Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai

Kultūrvēsture

Pieminekli Balvu pilsētas centrā atklāja 2006.gada 23.augustā. Tēlnieka Matiasa Jansona Latvijas kontūru formā veidotais akmens simbolizē sāpju ceļa sašķelto zemi. Otrais simboliskais šķēlums simbolizē no Latvijas atšķelto Abreni un sešus pagastus. Uz pieminekļa plāksnes rakstīts „Vienīgais svētums uz zemes – dzīvība”. Piemineklis veltīts Abrenes apriņķa izsūtītajiem, kas deportēti gan lielajās deportācijās, gan arestēti, iznīcināti, cietuši citos padomju režīma laikos.

Adrese

Bērzpils un Brīvības ielu stūris, Balvi, LV-4501
Braukt