Paminklas Abrenės apskrityje vykdyto komunistinio genocido aukoms atminti

Kultūros istorija

Paminklas Balvų miesto centre buvo atidengtas 2006 m. rugpjūčio 23 d. Skulptoriaus Matijo Jansono sukurtas paminklinis akmuo, kurio forma – Latvijos kontūras, simbolizuoja skausmo suskaldytą žemę.  Kita simbolinė prasmė: nuo Latvijos buvo atskelta Abrenė ir 6 apylinkės.  Ant paminklo užrašas: „Vienintelė šventybė žemėje – gyvybė“, jis skirtas Abrenės apskrities tremtiniams, deportuotiems, areštuotiems, sunaikintiems, nukentėjusiems nuo sovietinio režimo.

Adresas

Bērzpils un Brīvības ielu stūris, Balvi, LV-4501
Braukt