Dižpriežu audze “Jaškovas kapsētā”

Daba

Viļakas novada Vecumu pagasta zemes īpašumā „Jaškovas kapsēta” atrodas luterāņu kapi, piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Jaškovā, dižkoku audze, kā arī Jāņu kapi. Kopējā zemes vienības platība ir 10,5 ha, dižkoku audze atrodas apmēram 3 ha platībā.
2017. gada janvārī Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti, balstoties uz Viļakas novada domes iesniegumu un Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēnu pētījumiem, apsekoja šo teritoriju un konstatēja 11 aizsargājamos kokus – dabas pieminekļus un 10 potenciālos dižkokus. Visi reģistrētie koki ir parastās priedes (Pinus sylvestris), apkārtmērs 1,3 m augstumā ir lielāks par 2,5 m, potenciālajiem dižkokiem – 2,25 m.
Nav pierādīts, bet iespējams, ka Jāņu kapos sākotnēji tika apglabāti Marienhauzenas muižas ļaudis. Vecāki cilvēki atceras, ka vēl pirms daudziem gadiem, 20.gs. sākumā, tur tika ganīti lopi, un vēl šur tur varēja redzēt kapu kopiņas. Varbūt tieši nostāsti ir palīdzējuši nosargāt daudzos šeit augošos varenos kokus.

Adrese

Kraukļi, Vecumu pag., Balvu nov., LV-4583
Braukt