Senų pušų giraitė Jaškovos kapinėse

Gamta

Viliakos apylinkės Vecumų seniūnijos valdoms priklausančios žemės valdoje yra Jaškovos kapinės, liuteronų kapai, paminklas kovose už Latvijos išlaisvinimą žuvusiems kariams, senų medžių giraitė, taip pat Jonų kapai. Bendras žemės valdos plotas – 10,5 ha, senų medžių giraitės – apie 3 ha.

2017 m. sausio mėn. Gamtos apsaugos specialistai, remdamiesi Viliakos apylinkės administracijos prašymu ir Viliakos valstybinės gimnazijos mokinių tyrimais, apžiūrėjo šią teritoriją ir išskyrė 11 senų medžių, kurie laikytini gamtos paminklais, ir 10 potencialių saugotinų medžių.  Visi užregistruoti medžiai – paprastosios pušys (Pinus sylvestris), kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje – daugiau nei 2,5 m, potencialių saugotinų medžių – 2,25 m. Nors neįrodyta, manoma, kad Jonų kapuose iš pradžių laidoti Marienhauzeno dvaro kumečiai. Vyresni žmonės pasakojo, kad XX a. pr. ten buvo ganomi galvijai, bet dar buvo matomos kapų grupės. Gal dėl to išliko čia augę didžiuliai seni medžiai.

Adresas

Kraukļi, Vecumu pag., Balvu nov., LV-4583
Braukt