Izlaušanās istaba “Pīci Panti”

Ģimenēm ar bērniem

Balvu novada Šķilbēnu pagasta Upītes ciemā bijušajā Upītes pamatskolas ēkā ir atklāta jauna izzinoša spēle – izlaušanās istaba “Pīci Panti”. Spēle ir ļoti labs veids kā attīstīt lasītprasmi, saziņas prasmi, spriestspējas, veidot komandas garu un darbu. Spēlē ir veidota kā izglītojoša – izzinoša, kuras laikā tiek sajusta latgaliešu valoda, tiek izzināta dzejnieka, novadpētnieka un folklorista Ontona Slišāna daiļrade.
Trīs lietas, kas izlaušanās istabu “Pīci panti” atšķir no līdzīgām istabām: pirmkārt, te viss ir latgaliski, otrkārt, te ir bišu strops un, treškārt, sava vieta istabā ir lielajām aužamajām stellēm.
Apmeklējot spēli priekšzināšanas nav vajadzīgas.
Paredzamais spēles ilgums aptuveni 1 stunda. Dalībnieku skaits 2-10, optimāli 6. Ja brauc klase vai grupa, kurā ir vairāk dalībnieku, tad grupu var dalīt komandās. Komandas savā starpā sacenšas, kura būs ātrāka izlaušanas spēlē. Kamēr viena komanda spēlē spēli, pārējā grupas daļa tiek iesaistīta radošās meistarklasēs.

Adrese

Stabļovas iela 1, Upīte, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587
Braukt

Tiešsaistē

Darba laiks

Iepriekš piesakoties