Ištrūkimas iš kambario „Penki posmai“.

Pasiūlymai grupėms

Balvų apylinkės Škilbėnų seniūnijos Upytės kaime, buvusios Upytės pradinės mokyklos pastate, atidarytas naujo žaidimo, skirto patikrinti žinias, kambarys – galima žaisti ištrūkimo iš jo žaidimą „Penki posmai“. Žaidimas yra labai geras būdas lavinti skaitymo, bendravimo, samprotavimo įgūdžius, komandinę dvasią ir gebėjimą dirbti. Žaidimas yra mokomasis, jį žaidžiant susipažįstama su latgalių kalba, poeto, kraštotyrininko ir tautosakininko Antano Slišano kūryba.

Trys dalykai, išskiriantys ištrūkimo iš kambario žaidimą „Penki posmai“ iš kitų panašių žaidimų: pirmas – viskas yra latgalių kalba, antras – naudojamas avilys ir trečias – didelės audimo staklės.

Norint dalyvauti žaidime, jokių įgūdžių nereikia.

Numatoma žaidimo trukmė – apie 1 val. Dalyvių skaičius 2-10, optimalus – 6. Dalyvavimo viename žaidime kaina – 30 EUR. Jeigu dalyvauja klasė arba grupė, kurioje daugiau dalyvių, juos galima suskirstyti į komandas. Komandos varžosi, kuri greičiau ištrūks iš kambario. Kol viena komanda žaidžia žaidimą, likusi grupės dalis dalyvauja meistriškumo pamokoje.

Adresas

Stabļovas iela 1, Upīte, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587
Braukt