Põgenemistuba „Pīci Panti”

Lastega peredele

Balvi piirkonna Šķilbēnu valla Upīte küla kunagises Upīte põhikooli hoones on avatud uus meelelahutuslik mäng – põgenemistuba „Pīci Panti“ (tlg „Viis Salmi“).  Mäng on hea viis lugemis-, suhtlus- ja  mänguoskuse ning meeskonnatöö arendamiseks.  Mäng on mõeldud olema hariv – selle käigus tunnetatakse latgalite keelt ning tutvutakse luuletaja, kultuurisiku ja folkloristi Ontons Slišānsi loominguga.
Kolm asja, mis eristavad põgenemistuba „Pīci Panti“ teistest sarnastest: esiteks on siin kõik latgalite keeles, teiseks on siin mesilastaru, kolmandaks on toa keskele teinud omale aseme suured kangasteljed.
Mängus osalemiseks pole eelnevaid teadmisi tarvis.
Mängu eeldatav kestus on 1 tund. Osaliste arv 2-10, optimaalne 6. Kui mängida soovib klass või grupp, kus on rohkem osalejaid, võib grupi jagada meeskondadeks. Meeskonnad saavad omavahel võistelda, kes kiiremini põgenema pääseb.  Nii kaua kuni üks meeskond mängib, võivad ülejäänud osalised tegutseda loovustubades.

Aadress

Stabļovas iela 1, Upīte, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587
Braukt