Upītes kultūrtelpa

Upītes kultūrtelpa ir Upītes ciema tuvumā esošo teritoriju un ciemu ļaudis un dzīvais kultūras mantojums.

Upīte – kādam ciems Ziemeļlatgalē, pašā pierobežā, citam – pasaules centrs. Nemateriālās kultūras mantojuma centru “Upīte” veido Upītes tautas nams, bibliotēka un Ontona Slišāna Upītes kultūrvēstures muzejs. Bijusī Upītes pamatskola nu ir mājvieta vienīgajai pasaulē izlaušanās istabai latgaliešu valodā, mūzikas ierakstu un tetovēšanās studijām. Vieta, kuras vērtību uz saviem pleciem tur dzejnieka Ontona Slišāna bērni un mazbērni – muzicē, dzied, dejo, iet rotaļās, auž jostas un dečus, veido ziedu mandalas, cep tortes un rupjmaizi, zīmē karikatūras, glezno, spēj atvilināt pie sevis Latvijas labākos teātrus un citus māksliniekus, rīko brīnišķīgus pasākumus un lielā godā tur latgaliešu valodu.