Gida pakalpojumi Baltinavas muzejā

Gidi

Baltinavas muzejs piedāvā iepazīt tuvāko apkārtni izglītojošās ekskursijās un pārgājienos gida pavadībā.

Ekskursiju temati: “Baltinavas ielu stāsti”;

“Iepazīsti Baltinavu un uzkāp baznīcas tornī!”;

“Caur laiku laikiem senči nāk”.

Iespēja iepazīt Baltinavu, tās tuvāko apkārtni, uzkāpt baznīcas tornī, izstaigāt pilskalnus un apskatīt ezerus.

Adrese

Tilžas 7, Baltinava, Baltinavas pag., Balvu nov., LV-4594
Braukt

Tiešsaistē