Tūrisma zīmols “Ziemeļlatgale”

Tūrisma zīmols "Ziemeļlatgale"

Zīmols radīts, lai pievērstu tuvāku un tālāku viesu, tūristu uzmanību Latvijas kartes ziemeļaustrumu robežai, Eiropas Savienības robežai, lai šeit glabātās dabas, cilvēku darba, zināšanu, tradīciju vērtības ieraudzītu pēc iespējas vairāk atvērtu un jaunas pieredzes meklējošu cilvēku.

Balvu novada pašvaldības iestāde “Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs” īstenojusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalstīto projektu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (līgumu Nr SKV-TL-2022/12), kura ietvaros SIA “Wing Space” izstrādājusi tūrisma zīmola “Ziemeļlatgale” pamata koncepciju.

Zīmola pamata koncepcija: Ziemeļlatgale.tūrisma.zīmols.

Aicinām Balvu novada, Ziemeļlatgales tūrisma pakalpojumu sniedzējus izmantot zīmolu savā darbībā un atpazīstamības veicināšanā. Lai saņemtu papildus informāciju par zīmola lietošanu un grafiskos failus, sazinieties, rakstot uz e-pastu turisms@balvi.lv