Viļakas ev. luteriskā baznīca

Sakrālās vietas

Baznīca celta neogotiskā stilā 1928. gadā, taču celtnes dekorā plaši lietoti gotikas stila elementi. Baznīca atrodas somugru senkapu pakalnā.

Adrese

Abrenes iela 15, Viļaka, Balvu nov., LV-4583
Braukt

Saziņai

Darba laiks

Pēc pieteikuma