Vides objekts “Loba doba”

Vides objekti

Rugājos uzstādītā instalācija ir visu četru dabas stihiju apvienojums: cilvēku siluetos atspoguļojas uguns, ūdens, gaiss, un zeme.

Adrese

Kurmenes iela 36, Rugāji, Balvu nov., LV-4570
Braukt