Tilžas luterāņu baznīca

Sakrālās vietas

1926.gada oktobrī prāvests K.Irbe iesvētīja jaunās baznīcas pamatakmeni. Tajā pašā rudenī visai baznīcai iemūrēja pamatu. Baznīcu iesvētīja arhibīskaps Teodors Grīnbergs 1930.gada oktobrī.

Adrese

Mežarijas, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572
Braukt

Saziņai

Darba laiks

Pēc pieteikuma