Skulptūra “Gadskārtu kalendārs” Baltinavas vēsturiskajā centrā

Vides objekti

2017. gada decembrī projekta realizācijas rezultātā izveidots Baltinavas Vēsturiskais centra laukums. Laukuma centrā ir uzstādīta skulptūra „Gadskārtu kalendārs”, kas simbolizē Baltinavas novada iedzīvotāju saikni ar dabu un pamatuzņēmējdarbību novadā — lauksaimniecību.

Adrese

Slimnīcas un Tilžas ielas krustojums (Grambergu mājas), Baltinava, Baltinavas pagasts, Balvu nov., LV-4594
Braukt