Šķilbēnu vecā katoļu baznīca

Sakrālās vietas

Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu veco baznīcu uzbūvēja 1924.gadā, pārbūvējot klēti. Tikai vēlāk tai klāt piebūvēja 12 m augstus torņus, otrā galā piebūvēja koka sakristeju.
Baznīca ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Šobrīd baznīca vairāk kalpo kā apskates objekts, kur dievkalpojumi notiek tikai īpašos svētkos; ikdienā dievkalpojumi notiek jaunajā Šķilbēnu Romas katoļu baznīcā.

Adrese

Rekovas iela 13, Rekova, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587
Braukt

Darba laiks

Atvērta visu diennakti