Škilbėnų senoji katalikų bažnyčia

Sakralinės vietos

Senoji Škilbėnų Sopulingosios Dievo Motinos Romos katalikų bažnyčia buvo pastatyta 1924 m., perstačius klėtį. Tik vėliau buvo pristatyti 12 m aukščio bokštai, o kitame gale – medinė zakristija.

Bažnyčia yra vietinės reikšmės architektūros paminklas. Šiuo metu bažnyčia daugiau yra turizmo objektas, pamaldos vyksta tik per ypatingas šventes. Kasdieninės pamaldos vyksta naujoje Škilbėnų Romos katalikų bažnyčioje.

Adresas

Rekovas iela 13, Rekova, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587
Braukt