Rugāju muzejs un freska

Muzeji un privātkolekcijas

Rugāju muzeja lietu krājums veidots no iedzīvotāju, Rugāju vidusskolas absolventu, bijušo pagastu iedzīvotāju dāvinājumiem. Muzejs piedāvā interesentiem iepazīties ar Rugāju pagasta vēsturi no 20. gs. sākuma līdz mūsdienām, tiek veikta aktīva Lazdukalna pagasta vēstures izpēte.

Rugāju muzejā skatāmas ekspozīcijas ar ievērojamākajiem novada iedzīvotājiem, Rugāju vidusskolas skolotājiem un absolventiem, 20. gs. sadzīves priekšmetiem un darbarīkiem, etnogrāfiju. Ekskursijas pa Rugāju ciemu.

Iebraucot Rugājos no Rēzeknes puses, skatienu piesaista Rugāju novada vidusskolas ēkas gala siena. Uz tās attēloti Rugāju novada vēstures skati. Tā ir freska. To 2013. gada vasarā darināja Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles studenti- mākslinieki. Freskas idejas autore ir biedrības „Piena ceļš” dibinātāja Anita Kļaviņa, dzimusi Rugājos, ar ģimeni pēc Otrā pasaules kara bijusi spiesta emigrēt uz Rietumeiropu, uzaugusi Francijā.

Freskā attēlotas Rugāju novadam zīmīgas, raksturīgas vēsturiskās ainas un personības – pašas Rugāju novada vidusskolas vēsturiskā bilde, Kurmenes ielas attēls 20. gs. trīsdesmitajos gados, pagasta nams, bānītis, kas kursēja caur Rugājiem, dziedātāja Tāļa Matīsa portrets, jo viņš dzimis un audzis Rugāju novadā, Jānis Kļaviņš, kurš bijis spēcīgākais pagasta vecākais Rugājos pirmskara Latvijas laikā, kā arī ainas ar zirgiem un plostniekiem Mieriņos.

Adrese

Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pag., Balvu nov., LV-4570
Braukt

Saziņai

Tiešsaistē

Darba laiks

P: 11:00 - 15:00; T: 09:00 - 17:00; C: 13:00 - 17:00; Pk: 09: - 12:30