Rugajų muziejus ir freska

Muziejai ir privačios kolekcijos

Rugajų muziejaus daiktų kolekciją sudaro gyventojų, Rugajų vidurinės mokyklos absolventų, buvusių seniūnijų gyventojų dovanoti daiktai. Muziejus siūlo susipažinti su Rugajų seniūnijos istorija nuo XX a. pradžios iki šių dienų, vykdomi aktyvūs Lazdukalno seniūnijos istorijos tyrinėjimai.

Rugajų muziejuje galima apžiūrėti ekspozicijas, skirtas iškiliausiems krašto gyventojams, Rugajų vidurinės mokyklos mokytojams ir absolventams, eksponuojami XX a. namų apyvokos daiktai ir įrankiai, etnografiniai eksponatai. Ekskursija po Rugajų kaimą.

Įvažiavus į Rugajus iš Rėzeknės pusės, žvilgsnį traukia Rugajų apylinkės vidurinės mokyklos pastato galinė siena. Ant jos pavaizduoti Rugajų apylinkės istorijos vaizdai. Tai freska, kurią 2013 m. vasarą sukūrė Latvijos dailės akademijos Latgalos filialo studentai-menininkai. Freskos idėjos autorė – Anita Kliavinia, draugijos „Pieno kelias“ įkūrėja, gimusi Rugajuose, po Antrojo pasaulinio karo buvusi priversta su šeima emigruoti į Vakarų Europą, užaugusi Prancūzijoje.

Freskoje vaizduojama Rugajų krašto istorija ir asmenybės – pačios Rugajų apylinkės vidurinės mokyklos ankstesnis vaizdas, Kurmenės gatvės XX a. 4 deš. vaizdas, seniūnijos pastatas, traukinukas, važinėjęs per Rugajus, dainininko Talio Matyso, gimusio ir augusio Rugajų apylinkėje, portretas, Janis Kliavinis, kuris prieškario Latvijoje buvo galingiausias Rugajų seniūnas, taip pat scenos su arkliais ir plaustininkais Mieriniuose.

Adresas

Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pag., Balvu nov., LV-4570
Braukt

Kontaktai

Internete