Puncuļovas pilskalns

Daba

Ābelenes (Puncuļovas) pilskalns – atrodas 5 km no Baltinavas Puncuļovas ciemā 1,5 km attālumā no Baltinavas – Kārsavas ceļa. Pašlaik tas ir ar mežu apaudzis 30 m augsts kalns. Uz kalna atradusies pils (13.gs.), kurai bijuši pakļauti tagadējie Baltinavas, Šķilbēnu un Kārsavas apvidi. Pilskalns pēc 3. nopostīšanas (par to liecina 3 ogļu slāņi) vairs nav atjaunots. 20.- 30. gados kalna virsmu ir pat aruši un apstrādājuši. Arot zemi, atrasti dažādi metāla, kaula priekšmeti, pat monēta ar 1056. gada datējumu. Atradumi nodoti Latvijas Valsts muzejā.

Ābelenes pilskalns ir Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis un vietējās nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija. Uz viena no pilskalna atzariem atrodas milzīgs akmens, kuru kolhoza laikā mēģināja izkustināt ar traktoru palīdzību. Tas neizdevās, jo viens akmens stūris paslēpies dziļi zemē un nav zināms, cik tas ir liels. Cilvēki runā, ka ar to ir aizsprostota pilskalna slepenā pazemes eja. Par pilskalnu saglabājušās vairākas teikas.

Adrese

Pilskalni, Puncuļova, Baltinavas pag., Balvu nov.
Braukt

Saziņai