Punculiovos piliakalnis

Gamta

Abelenės (Punculiovos) piliakalnis yra už 5 km nuo Punculiovos kaimo, 1,5 km nuo Baltinavos-Karsavos kelio. Šiuo metu tai 30 m aukščio mišku apaugusi kalva. Ant jos XIII a. stovėjo pilis, kurios valdovui priklausė dabartinės Baltinavos, Škilbėnų ir Karsavos vietovės. Pilis po trečiojo sunaikinimo (kad buvo gaisrai, patvirtina 3 suanglėję sluoksniai) nebebuvo atstatyta. XX amžiaus 3-4 deš. kalvos paviršius buvo net apdirbamas, ariamas. Ariant žemę rasta įvairių metalinių, kaulinių daiktų, net 1056 metų moneta. Radiniai perduoti Latvijos valstybiniam muziejui.

Abelenės piliakalnis – valstybinės reikšmės archeologijos paminklas ir vietinės reikšmės specialiai saugoma gamtos teritorija. Ant vienos iš piliakalnio atšakų yra didžiulis akmuo, kurį kolūkio laikais buvo mėginama išvilkti su traktoriumi. Nepavyko, nes vienu šonu akmuo yra giliai žemėje ir nežinoma, kokio jis dydžio. Kaip žmonės pasakoja, juo užverstas slaptas požeminis įėjimas į piliakalnį, apie kurį išliko įvairių pasakojimų.

Adresas

Pilskalni, Puncuļova, Baltinavas pag., Balvu nov.
Braukt

Kontaktai