Balvu pareizticīgo baznīca

Sakrālās vietas

Balvu Vissvētās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo baznīca būvēta no 2005. līdz 2015. gadam vietā, kur atradās iepriekšējā pareizticīgo baznīca, kas nodega 1985.gadā. Jaunā dievnama arhitekte – Ludmila Kļešņina.

Adrese

Brīvības iela 53, Balvi, LV-4501
Braukt