Balvu ev. luteriskā baznīca

Sakrālās vietas

Baznīcas pamatakmens iesvētīts 1914. gadā. Uzsākot baznīcas celtniecību, katrs draudzes loceklis apņēmās maksāt zināmu summu, katrs saimnieks –  piegādāt noteiktu daudzumu laukakmeņu. Baznīcas celtniecības vadību bija uzņēmies toreizējais mācītājs Kārlis Irbe, kuram baznīcā uzstādīta piemiņas plāksne. Baznīcas zvans iesvētīts 1925. gadā, tas sver 530 kg un ir izliets Vācijā.

Adrese

Bērzpils iela 17, Balvi, LV-451
Braukt

Saziņai

Tiešsaistē

Darba laiks

Pēc pieteikuma