Baltinavas Tiesas nams

Kultūrvēsture

Baltinavā atrodas pirmais Latvijas brīvvalsts laikā uzbūvētais Tiesas nams, kurš tika atklāts 1936.gada 15. novembrī. Toreiz, atklājot ēku, Latvijas Tieslietu ministrs Hermanis Apsītis teica nozīmīgus vārdus: “Šādu labu darbu esam darījuši, celdami jaunu, skaistu tiesas celtni šinī attālajā zemes stūrī.”

Vēlāk nams piedzīvojis raibu vēsturi. Otrā Pasaules kara laikā te saimniekoja arī vācu armija – šeit tika sadzīti visi Baltinavas ebreji, lai tālāk vestu uz nošaušanu, kā arī šeit pulcināja Baltinavas puses jauniešus, lai iesauktu leģionā. Ēka kā tiesas nams darbojās līdz 1944.gadam.
Pēc kara te bija Baltinavas krievu pamatskola, pēc tam – vidusskolas internāts. Vēlāk, samazinoties internātā paliekošam bērnu skaitam, šeit notika darbmācības stundas zēniem, mācījās arī sagatavošanas klases grupiņas. Šodien Tiesas namā aktīvi strādā Baltinavas audēju pulciņš un pulciņa vadītāja Iveta Gabrāne. Iekštelpās ir veikti vērienīgi sakopšanas darbi. Ir sakārtotas telpas audējiem, kurās jau novietotas stelles. Izveidota telpa tradicionālajai tautas muzicēšanai. Ir telpas rokdarbniekiem. Pagrabstāvā saglabājusies kamera ieslodzītajiem.

Adrese

Tilžas 5, Baltinava, Baltinavas pag., Balvu nov., LV-4594
Braukt