Baltinavos teismo rūmai

Kultūros istorija

Baltinavoje yra pirmieji Latvijos nepriklausomybės laikais pastatyti Teismo rūmai, kurie buvo iškilmingai atidaryti 1936 m. lapkričio 15 d. Atidarymo metu Latvijos teisingumo ministras Hermanis Apsytis pasakė reikšmingus žodžius: „Mes padarėme gerą darbą, pastatydami naujus, gražius teismo rūmus atokiame žemės kampelyje“.

Vėlesnė rūmų istorija buvo sudėtinga. Antrojo pasaulinio karo metais šeimininkavo vokiečių kariuomenė – čia buvo suvaryti visi Baltinavos žydai, kad po to būtų išvaryti sušaudyti, čia taip pat buvo sušaukti Baltinavos jaunuoliai, kad tarnautų legione. Pastatas teismo rūmai veikė iki 1944 m.

Po karo čia veikė Baltinavos rusiška pradžios mokykla, vėliau – vidurinė mokykla internatas. Vėliau, sumažėjus vaikų skaičiui internate, čia vyko berniukų darbų pamokos, mokėsi parengiamųjų klasių grupelės. Šiandien Teismo rūmuose aktyviai veikia Baltinavos audėjų būrelis (vadovė – Iveta Gabranė). Viduje, atlikus didelius darbus, įrengtos patalpos  audėjoms su staklėmis. Yra patalpa tradicinės tautinės muzikos atlikėjams, rankdarbių kūrėjoms. Rūsyje išliko įkalinimo kamera.

Adresas

Tilžas 5, Baltinava, Baltinavas pag., Balvu nov., LV-4594
Braukt