Augustovas katoļu baznīca

Sakrālās vietas

Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīca, pazīstama arī kā Kapūnes baznīca. Baznīca ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Baznīca ir unikāla ne vien ar senlaicīgo ārieni, bet arī ar to, ka tajā atrodas Nemitīgās Palīdzības Dievmātes svētgleznas kopija, kurai, kā vēsta tradīcija, ir dziedinošs spēks. Baznīca celta 1828.gadā (pēc citiem avotiem 1826.g.) sākotnēji kā Bēržu draudzes kapela, kurā noturēt dievkalpojumus bija atļauts jau no 1828.g. 11.aprīļa. Pēc Pirmā Pasaules kara tika nodibināta pastāvīga Augustovas draudze, kapelu pārveidojot par baznīcu.

Tā ir 12 m gara un 8 m plata telpa. Baznīcas priekšā atrodas viens no lielākajiem brīvdabas krucifiksiem Latvijā: gandrīz 4 m augstais ozolkoka krusts, kurš novietots pa kreisi no ieejas baznīcā.

Adrese

Kapūne, Lazdukalna pag., Balvu nov., LV-4577
Braukt

Saziņai

Darba laiks

Pēc pieteikuma