Kultūras notikumi Balvu novadā “No Jāņiem līdz Pēteriem…”

BALVI

19.jūnijā plkst. 15.00 – 18.00

Balvu Novada muzejā Darbnīca, gatavojoties Līgo svētkiem, “Rotāsimies!”. Paņem līdzi baltas krāsas apģērbu. Info 28694615

23.jūnijā plkst. 19.00 Balvu pilsētas estrādē Līgo svētku pasākums “Brīnumu zālīte”
No  plkst. 18.00  dažādas svētku aktivitātes, popkorns, cukurvate, piepūšamās atrakcijas bērniem, izjādes ar zirgiem un ponijiem , vainagu pīšanas darbnīca. Ugunskura iedegšana un Līgo dziesmu dziedāšanas ar tautas muzikantiem. Ieeja bez maksas. Darbosies kafejnīca “Senda”.
plkst. 22.00 – 04.00 Balvu pilsētas estrādē Līgo svētku Zaļumballe kopā ar Juri Ķirsonu. Ieeja bez maksas.
Darbosies kafejnīca “Senda”

BALTINAVAS PAGASTS

22.jūnijā plkst. 19.00 Baltinavas parka estrādē Saulgriežu svētku pasākums “Skaista, skaista tā pļaviņa”.

 • Pilngadnieku godināšana (uzstājas vokālais ansamblis “Cansone” no Viļakas)
 • Amatierteātra “Palādas” izrāde “Sīvasmuotes lobuo sirds”. Ieeja: ziedojums 1,00 euro
 • Plkst. 22:00 Zaļumballe.  Muzicēs Arnis Graps .  Ieeja: 3,00 euro

BĒRZKALNES PAGASTS

21.jūnijā plkst.20.00 Bērzkalnes estrādē Ielīgošana

BĒRZPILS PAGASTS

22.jūnijā plkst.22.00 Bērzpils pagasta estrādē Zaļumballe kopā ar Juri Ķirsonu. Ieeja: 5,00 euro

BRIEŽUCIEMA PAGASTS

29.jūnijā plkst.10.00 pie Briežuciema Tautas nama Pēterdienas pasākums:

 • Pļaušanas sacensības
 • Izkapts kapināšanas un pļaušanas meistardarbnīca.
  Pļaut pratēji aicināti piedalīties sacensībās, tie, kuri neprot, varēs apgūt šīs senās prasmes pirmās iemaņas.  Dalībniekiem pieteikties līdz 25.jūnijam – mob. t. 25444621 – Zita vai mob. t. 26151642- Aleksandrs . Sacensību dalībniekiem jābūt līdzi savai izkaptij, mācekļiem izkapts būs uz vietas. Aicinām līdzjutējus un atbalstītājus.

Pārcelts uz 12.07. !!!!! Plkst.20.00 Briežuciema Tautas namā Koncertšovs “Dzied, spēlē un stāsta jokus BRĀLĒNI JARĀNI”. Ieeja 5.00 euro ( vietas var rezervēt arī iepriekš, zvanot vai rakstot 25444621).

Briežuciemā viesosies brālēni Jarāni- Jānis no Latvijas un Viktors no Sibīrijas. Tā būs koncertizrāde, mazi dziesmu svētki ar kopā dziedāšanau. Jānis Jarāns stāsta, ka ar Viktori saticies nejauši Vācijā kādā krodziņā, kur Viktors azartiski spēlējis ģitāru un dziedājis populāras čigānu, latviešu dziesmas un krievu romances.  Sarunājušies un izrādījies, ka muzikants ir no Latvijas, bet dzimis Sibīrijā. Savelkot radu rakstus, secinājuši,  ka  ir brālēni- viens par otra esamību neko  nav zinājuši. Abi kopā koncertējuši daudzus gadus, priecējuši cilvēkus Latvijā un tautiešus ārzemēs.

KRIŠJĀŅU PAGASTS

16.jūnijā plkst.18.00 Krišjāņu Tautas namā ieskandināsim vasaras saulgriežus kopā ar Vectilžas amatierteātri “Melnais kaķis” – izrāde “Līgošanas nerātnības”. Ieeja: 2.00 eur

22.jūnijā no plkst. 10.00 pie Krišjāņu Tautas nama Zaļais svētku labumu tirdziņš

29.jūnijā  Krišjāņos Krišjāņu pagasta svētki “Līgojam pa Pēteriem”

 • no plkst. “Dažādu labumu andele”
 • plkst. 12.00 – Svētku atklāšanas pasākums
 • no plkst. 14.00- pie Tautas nama  darbosies“ Radošuma studija”
 • plkst. 18.00  gaidīsim stāstniekus un teicējus uz gadskārtējo saietu “Citi zina labāk” un grāmatas atklāšanas pasākumu
 • plkst.20.00 Krišjāņu Tautas namā Tautas muzikantu un kapelu saspēle “Re kur muzikanti spēlē” . Aicinām muzikantus un kapelas pieteikties pie Tautas nama vadītājas līdz 25.jūnijam, tālrunis 26372319

KUPRAVAS PAGASTS

21.jūnijā  Kupravas pagasta pārvaldes plkst. 11.00  Meistardarbnīca “Saulgriežus sagaidot”.

Plkst. 17.00 Saulgriežu ieskandināšanas pasākums “Visas mana skaistas dziesmas” kopā ar Viļakas kultūras nama folkloras kopu “Atzele” un Kupravas etnogrāfisko ansambli.

LAZDUKALNA PAGASTS

21.jūnijā plkst.18.00 pie Lazdukalna Saieta nama Vasaras saulgriežu ielīgošana! Pašdarbnieku koncerts  un kapelas muzicēšana

MEDŅEVAS PAGASTS

22.jūnijā Medņevā Viduču pamatskolas zālē Skolas absolventu salidojums

RUGĀJU PAGASTS

29.jūnijā plkst. 18.00  Rugāju parka estrādē Pēterdienas Danču vakars kopā ar tautas muzikantiem no tuvākas un tālākas apkaimes. Ieeja- ziedojums: 3,00eiro. Tautas muzikanti aicināti pieteikties līdz 25. jūnijam.  Uz estrādes būs galdiņi, var pieteikt to rezervāciju, tālr. 28384855

ŠĶILBĒNU PAGASTS

21.jūnijā plkst. 20.00 Upītes parkā “Ontona Slišāna duorzs” Vasaras saulgriežu ielīgošana ar dziesmām, rotaļām un dančiem kopā ar folkloras kopu “Upīte” un bērnu folkloras kopu “Upīte”
plkst. 22.00 Upītes stadionā Tradicionālais pasākums “Pīdzīdam”.

Pasākuma laikā notiks konkurss dzīvās mūzikas grupām, kurā būs iespēja laimēt dziesmas ieraksta veikšanu studijā “Bigmaar’s Records”. Īpašais viesis pasākumā- Andris Kivičs. Uz skatuves: Wackenbird (Dagda), Marysana band (Riezekne), Māgas (Madona), Skameth (Daugavpils),  Starplaikos uzstāsies Unknown Artist, Kei-Rei, Naktenīks i Reiti, fokloras kopa “Upīte”. 

TILŽAS PAGASTS

21.jūnijā no plkst.19. 30 Tilžas brīvdabas estrādē Gatavošanās vasaras saulgriežiem – vainagu, vītņu vīšana, ugunskura kārtošana, rotāšana, rudzu putras vārīšana, dziesmu dziedāšana.

plkst.21.00 Tilžas brīvdabas estrādē Vasaras saulgriežu tradīciju dziesmas un latviskie danči kopā ar kapellu “Dziga” .Projektu “Mūsmājās “ finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma, Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma, Latgales kultūras programma 2024

23.jūnijā plkst.22.00 Tilžas brīvdabas estrādē Zaļumballe kopā ar grupu  “Draugi”. Ieeja: 5,00 euro

28.jūnijā plkst.20.00 Tilžas Kultūras un vēstures nama dārzā Vectilžas amatierteātris “Melnais kaķis” ar izrādi “Līgošanas nerātnībām”. Ieeja: 2.50 euro

VECTILŽAS PAGASTS

21.jūnijā plkst.10.00 Jāņu siera siešanas meistarklase

22.jūnijā plkst.19.00 Gadskārtu un godu tradīcijas, folkloras kopu sadziedāšanās pasākums

VIĻAKA

23.jūnijā plkst.17.00  Viļakas pilsētas estrādē
Plkst. 17.00 Pilngadības svētki
no plkst. 20.00 Zaļais tirdziņš ( Mājražotājus lūdzam pieteikties zvanot, 29294593)
plkst. 20.30 Vectilžas amatierteātris “Melnais kaķis” ar izrādi “Līgošanas nerātnības”, pēc izrādes ugunskura iedegšana un danči kopā ar folkloras kopu “Upīte”
plkst. 22.00 Diskoballe ar DJ Ingaru