Kultūras norises aprīlī Balvu novadā

Aicinām apmeklēt kultūras pasākumus un radošas meistarklases Balvu novadā aprīlī!

6.aprīlī plkst.13.00 Lazdukalna Saieta namā Dziedošo un dejojošo bērnu koncerts “Lustīgs dziedu, lustīgs deju”

6.aprīlī plkst. 14.00 Baltinavas Kultūras namā Gulbenes Tautas teātra  izrāde Baiba Jukņēviča  “Pilsētnieki”. Ieeja: 3,00 EUR

6.aprīlī plkst.19.00 Briežuciema Tautas namā Pavasara īskaņu  koncerts “Kod īt iz balli” kūpā ar FK “Upīte”.  Ieeja: 2,00  EUR

6.aprīlī plkst.19.00 Bērzpils pamatskolas aktu zālē Amatierteātru saiets “ Kopā jautrāk!”. Piedalās amatierteātri no Lazdukalna, Krišjāņiem, Vectilžas, Briežuciema,Tilžas, Lendžiem, Dekšārēm. Ieeja: 2,00  EUR

6.aprīlī plkst. 19.00 Žīguru kultūras namā Cirka izrāde visai ģimenei ’’Apkārt zemeslodei’’.  Izrādes galvenā “odziņa’’ – īsts Spoguļcilvēks un viņa neaizmirstamā Ziedu maģija. Pērc biļetes vienu stundu pirms izrādes! Biļetes cena 8.00 EUR; ar Goda ģimenes (3+) karti, ja apmeklē vismaz 4 cilvēki no vienas mājsaimniecības, biļetes cena 6,00 EUR

6.aprīlī plkst. 22.00 Bērzpils sporta angārā balle kopā ar Lauri Neilandu. Ieeja: 5.00  EUR. Galdiņu rezervācija, zvanot 26518493.

6.aprīlī  plkst. 22.00  Kultūras centrā “Rekova”   Pēc Lieldienu balle ar Māri Keišu.  Ieeja  5,00 EUR pēc plkst. 23.00  7,00 EUR

7.aprīlī plkst.16.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā “Ufo, izstāsti vēl kādu joku!”. Ieeja: 10,00 EUR  (biļetes https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/136585).

11.aprīlī plkst. 19.00 Naudaskalna Tautas namā Naudaskalna dramatiskā kolektīva izrāde E. Vulfs “Līnis murdā”. Režisore I. Supe. Ieejas maksa 3.00 EUR

12.aprīlī plkst.16.30  Vīksnas Tautas namā Pīto kārklu dekoru meistarklase. Dalībniekiem ir iespēja iemēģināt roku formētāja un dizainera arodā, izveidojot pašiem savus pītos stādus – dzīvos dārza dekorus. Pieteikties, zvanot 20284144.

12.aprīlī plkst.17.30 Bērzpils Saieta namā Vinetas Radziņas meistarklase dārza ainavas veidošana pavasarī! Dārza stila izvēle atbilstoši dzīvesveidam un vaļaspriekiem, aktuālie pavasara darāmdarbi, augstās dobes. Meistarklases cena – 20,00 EUR. Pieteikšanās, zvanot 26518493.

12.aprīlī  plkst.19.00  Kubulu Kultūras namā dziedātāja Aināra Bumbiera koncerts. Ieeja: 10,00 – 20,00 EUR (biļetes iespējams iegādāties https://www.bezrindas.lv/lv/ainara-bumbiera-koncerts-kubulos/13199/sedvietas/77462   vai zvanot 26627122).

13.aprīlī 9:00 Lauku labumu tirdziņš  Balvos, laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra

13.aprīlī  Balvu Kultūras un atpūtas centrā   Balvu novada amatierteātru skate
Programma:
Plkst. 9.00 Baltinavas amatierteātris “Palādas”, Danskovīte  “Naudas ceļi”.
Plkst. 11.00 Viļakas Kultūras nama amatierteātris,  Normunds Orlovs  “Astoņi no bezgalības ”, monoizrāde.  Skeču parāde ( trīs sekojošās izrādes)
Plkst. 12.00 Briežuciema Tautas nama amatierteātris “Sipiņi” Tolivaļds “Moušes ekzamens”.
Plkst. 13.00 Bērzpils amatierteātris “Jandāls”, Danskovīte  “ Duorgīs pierkums”.
Plkst. 13.40 Kubulu Kultūras nama amatierteātris “Zīds”, Ināra Šteinberga  “Pūtēja 2”.
Plkst. 14.30. Žīguru Kultūras nama   amatierteātris “Virši”, Anna Danča  ”Pūramolys pučis”( Nav rūžu bez ēršķeižu!)
Plkst. 16.30 Vectilžas sporta un atpūtas centra amatierteātris ,,Melnais kaķis”, Anita Grīniece   ”Līgošanas  nerātnības”.
Plkst. 17.30 Rubeņu ciema  dramatiskais kolektīvs, Mudīte Maslova  “Bārenīte un  mātesmeita”( pēc pasaku  motīviem).
Plkst. 18.30  Krišjāņu Tautas nama dramatiskais kolektīvs  “Tādi esam”, Ināra Šteinberga  “Šurpu  turpu”.
Plkst. 19.30  Lazdukalna pagasta amatierteātris “Zibšņi” humoristiska īsluga “Mums izdosies jeb punktiņš uz i”  (pēc K. Jokstes  lugas “Klepernieku pagasta zvaigzne motīviem”).
Ieeja maksa: dienas biļete (visas izrādes) 10,00 EUR,  pērkot uz katru izrādi atsevišķi-3,00 EUR,  (biļetes https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/139175 ).

Plkst. 20.30  Balvu Kultūras un atpūtas centra  Teātra studija Anita Grīniece  “Mazpilsētas  mazstāstiņi” (izrāde notiek Ziemeļu zālē). Ieeja maksa: 3.00 EUR, (https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/139177). Vietu skaits ierobežots!

13.aprīlī  plkst. 18.00 Nemateriālās kultūras mantojuma centrā “Upīte” Latvijas folkloras gada balva “Austras koks”

13.aprīlī plkst. 19.00 Rugāju Tautas namā    Prāta spēļu vakars  (komandā četri dalībnieki). Pieteikšanās līdz 6. aprīlim pa tālruni 28384855.

13.aprīlī plkst. 22.00 Rugāju Tautas namā balle ar Juri Ķirsonu. Ieeja līdz 23.00-5,00 euro, vēlāk 7,00 EUR

14.aprīlī  Balvu Kultūras un atpūtas centrā  Balvu novada amatierteātru skate
Programma:
Plkst. 13.00 Naudaskalna amatierteātris, Edvards Vulfs ” Līnis murdā”.
Plkst. 15.00  Viļakas Kultūras nama amatierteātris,  Anita Grīniece“Čūsku ballīte”.
Plkst. 16.00 Susāju dramatiskais kolektīvs “Spārītes”,  Baiba Jukņēviča  ”Ak, šī jaukā lauku dzīve!’
Ieeja maksa: dienas biļete (visas izrādes) 5,00 EUR, pērkot uz katru izrādi atsevišķi-3,00 EUR  (biļetes https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/139176 ).

14.aprīlī plkst.12.00 Lazdukalna Saieta namā Skalu grozu meistardarbnīca kopā ar Andri Kačkānu. Dalības maksa 30,00 EUR. Meistardarbnīca notiks, ja grupā būs vismaz 10 dalībnieki. Pieteikt dalību, zvanot 26698292 līdz 5.aprīlim.

14.aprīlī plkst. 14.00 Kultūras centrs “Rekova” Salnavas Amatierteātra izrāde “Zombijs”. Ieeja 3.00 EUR

14.aprīlī plkst.17.00 Medņevas Tautas namā Salnavas Amatierteātra izrāde “Zombijs”. Ieeja 3.00 EU

14.aprīlī plkst. 12.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Bērnu tautas deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes-skate,  gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam “Es atvēru Laimas dārzu”.

18.aprīlī plkst.17.00 Bērzkalnes kultūras un atpūtas telpās   Paļaušanās mākslas praktiskās nodarbības. Vada – Ilona Čakāne. Dalības maksa 2,00 EUR

19.aprīlī plkst. 10.00 Balvu Mūzikas skolā 16. Latgales jauno pianistu konkurss

20.aprīlī no plkst. 10.00 Krišjāņu Tautas namā Lielā tirgus diena

20.aprīlī plkst. 18.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Balvu novada tautisko deju kolektīvu skate

20.aprīlī plkst. 19.00 Baltinavas Kultūras namā Tautas muzikantu saspēle ”Dziesma dvēselei”. Pasākumā ieskatīsimies Baltinavas vīru kapelas viena gada darbībā, atcerēsimies muzikantus brāļus Keišus. Aicinām pieteikties dalībai pasākumā tautas muzikantus un apmeklētājus līdz 14. aprīlim, zvanot pa tālr. 25440049. Ieejas maksa 3,00 EUR

20.aprīlī plkst. 22.00 Medņevas tautas namā Atpūtas vakars kopā ar Zinti Krakopu. Ieeja līdz 23.00 5.00 EUR, vēlāk 7.00 EUR

25.-28.aprīlī Nemateriālā mantojuma akcija “Satiec savu meistaru” Balvu novadā. Norišu programma šeit.

26.aprīlī plkst. 18.00 Krišjāņu  Tautas namā “Veselības formula”

26.aprīlī plkst. 19.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Valmieras drāmas teātra viesizrāde Andris Kalnozols “Kalendārs mani sauc”. Ieejas maksa: 24,00; 22,00; 20,00 EUR (biļetes https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/136186 ).

27.aprīlī plkst. 12:00 – 15:00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Deju dienas 2024 Meistarklases.
Plkst. 18:00 Mūsdienu deju koncerts “Deja iedvesmo”.

27.aprīlī plkst.14.00 Žīguru Kultūras namā Senioru atpūtas pasākums. Mīļi gaidīti Žīguru, Borisovas, Vecumu, Susāju, Kupravas pagastu un Viļakas pilsētas seniori. Groziņu balle kopā ar Salnavas pagasta kapelu ’’Sveicinojam, vielejam’’. Piesaki savu dalību, zvanot 29294593.

27.aprīlī plkst. 19.00 Krišjāņu  Tautas namā Prāta spēļu turnīrs Nr.2

27.aprīlī plkst.18.00 Lazdukalna Saieta namā atpūtas pasākums vidējai un vecākai paaudzei

27.aprīlī Nemateriālās kultūras mantojuma centrā “Upīte” Latgales dīna
Plkst. 18.00 Tilžas KVN bērnu un jauniešu dramatiskais kolektīvs “Spogulēni” ar izrādi “Spēlejam “Balto grāmati”!” Ieeja: 3,00 EUR
Plkst. 20.00 Danču vokars kūpā ar FK “Upīte”

Informācija par pasākumiem Balvu novadā var tikt precizēta un papildināta!

Pasākumos tiks filmēts un/vai fotografēts. Pasākumu laikā iegūtie video un foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.