Gida pakalpojumi Balvu Novada muzejā

Gidi

Balvu Novada muzeja ekskursiju piedāvājums:
“Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums” – € 20,00
Ekskursija pa pilsētu – € 20,00
Ekskursija pa muižu – € 20,00
Ekskursija skolēnu grupām – € 15,00

Adrese

Brīvības iela 46, Balvi, LV-4501
Braukt

Tiešsaistē