Vīksnas pareizticīgo baznīca

Sakrālās vietas

Vīksnas Svētā kņaza Vladimira pareizticīgo baznīcas pamatus ielika 1912.gada 30.jūnijā. Jau nākamā gada rudenī bija uzbūvēta 12,80 m gara, 4,5 m plata un 4,35 m augsta baznīca, kā arī skola. Baznīcu iesvētīja 1916.gada 5.jūnijā svētā kņaza Vladimira godam. Vīksnas pareizticīgo draudzes uzplaukums sākās 1920.gada 1.decembrī, kad nozīmēja pastāvīgu priesteri Ņikiforu Smorodovu. Notika regulāri dievkalpojumi, draudzes locekļu reģistrācija. 1925.-1926.gadā baznīcas ārpusi apšuva ar koka dēļiem, nokrāsoja. Apkārt baznīcai ir neliels dārzs ar jaunu koka dēlīšu žogu, kuru izgatavojis 90.gadu beigās draudzes vecākais V.Dmitrijevs.

Adrese

, Vīksna, Vīksnas pag., Balvu nov., LV-4580
Braukt

Darba laiks

Pēc pieteikuma