Šķilbēnu jaunā katoļu baznīca

Sakrālās vietas

Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu jauno baznīcu iesvētīja Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis 2009.gada 16.augustā. Baznīcā ir atvērta garīgās literatūras bibliotēka un ir apskatāma pastāvīga liturģisko lietu ekspozīcija.

Adrese

Rekovas iela 22, Rekova, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587
Braukt

Darba laiks

Pēc pieteikuma