Nacionālo partizānu mītnes dabas liegumā “Stompaku purvi”

Daba

Dabas liegums “Stompaku purvi” ir unikāla teritorija ar dabas bagātībām un kultūrvēsturisko mantojumu. Purva austrumu daļas salās Otrā pasaules kara laikā bija ierīkota partizānu apmetne, kura bija viena no lielākajām Baltijā.

Purvainā un akačainā apvidus dēļ apmetne bija grūti sasniedzama, tāpēc te tika sapulcēts lielākais partizānu skaits vienā vietā – apmēram 350 cilvēki. Tajā bija 24 bunkuri un vairākas virszemes būves – divi staļļi 30 zirgiem, pārtikas noliktava, maizes ceptuve un baznīca. Apmetnes oficiālais nosaukums bija “Saliņu mītnes”, te izveidojās Latvijas Nacionālo partizānu apvienība, kas pulcēja apkārtējos pagastos pagrīdē aizgājušos cilvēkus.

1945. gada 2. martā Stompaku purvā nometnei uzbruka gandrīz pustūkstoti liela NKVD (PSRS Iekšlietu tautas komisariāta) vienība. Kaujā krita un vēlāk no ievainojumiem mira 28 nacionālie partizāni, bet pretinieks zaudēja 46 kaujiniekus. Taču lielākajai daļai purva vidū ielenkto nacionālo partizānu puteņainā marta naktī izdevās izlauzties un nelielās grupiņās izklīst Liepnas un Grīvas mežos.

Tagad uz Nacionālo partizānu mītnēm dabas liegumā “Stompaku purvi” ved marķēta taka. 2022.gada 2.martā pirmo reizi Latvijas vēsturē atzīmēja Nacionālo partizānu bruņotās pretestības atceres dienu.

2022. gadā “Saliņu mītnēs” atklāts atjaunots baznīcas bunkurs. Šis bunkurs tika atjaunots pēc Domicellas Pundures atmiņām, jo viņa pieredzējusi, kā priesteris Ludvigs Štagars katru dienu tajā vadījis dievkalpojumus.

2023.gadā atklāti 2 jauni bunkuri –  nometnes štāba un štāba apsardzes bunkurs. Šo bunkuru bedres izraktas tieši tur, kur 40. gadu vidū tie reāli atradās, veikti arī arheoloģiskie izrakumi un pētījumi. Arheoloģiskajos izrakumos atrastie priekšmeti būs apskatāmi Viļakas muzejā.

Dabas liegumā “Stompaku purvi” esošā Nacionālo partizānu apmetne “Saliņu mītnes” ir nozīmīgs kulturvēsturisks objekts, kas ir simbols idejai par brīvu, neatkarīgu Latviju, kam ticēja un par ko cīnījās cilvēki.

Iespēja pieteikt ekskursijas grupām gida pavadībā.

Adrese

Stompaki, Susāju pag., Balvu nov.
Braukt

Saziņai