Nacionālo partizānu mītnes dabas liegumā “Stompaku purvi”

Daba

Dabas liegums “Stompaku purvi” ir unikāla ar savām dabas bagātībām un kultūrvēsturisko mantojumu. Izstaigājot dabas liegumu “Stompaku purvi”, kas ir iekļauti NATURA 2000 teritorijā uzzināsiet gan par teritorijā mītošajiem putniem, dzīvniekiem un augiem, gan arī pa labiekārtotu marķētu taku, kur mitrākajās purva vietās ierīkotas laipas, nokļūsiet līdz purva austrumu daļas salām, kur 2. Pasaules kara laikā bija ierīkota viena no lielākām nacionālo partizānu apmetnēm Baltijā.
Tajā bija 24 bunkuri un vairākas virszemes būves, kā arī notikusi slavenā – Stompaku kauja 1945. gada 2. martā. 2022. gada 2. martā partizānu mītnē atklāts atjaunotais baznīcas bunkurs.
Iespēja pieteikt ekskursijas grupām gida pavadībā.

Adrese

Stompaki, Susāju pag., Balvu nov.
Braukt

Saziņai