Motrīnes ezers

Daba

Motrīnes ezers ir Natura 2000 teritorija. Lieguma statuss piešķirts 2004. gadā. Galvenā šī dabas lieguma vērtība ir Austrumlatvijā ļoti retam biotopam kaļķainam zāļu purvam ar nelieliem purviņiem un slīkšņām. Vides speciālisti purvu, kas ieskauj Motrīnes ezeru, uzskata par izcilu zāļu un pārejas purvu ar daudzām aizsargājamu augu sugām. Te sastopami īpaši vērtīgi augi, dižā aslape un dzeltenā akmeņlauzīte. Motrīnes ezera liegumā vērojamas vairākas aizsargājamo augu sugas. Piemēram, dzegužpirkstīte, ziemeļu linneja, staipekņi u.c. Dabas liegumā mājo arī ļoti rets bezmugurkaulnieks – pumpurgliemezis. Tie, kuriem nav vajadzīgas speciālas peldvietas, var droši doties turp. Pie ezera ir Latvijas valsts mežu iekārtota atpūtas vieta.

Adrese

Baltinavas pag., Balvu nov.
Braukt