Balvu muižas apbūve, parks un Lāča dārzs

Daba

Muižas pils celta 18. gs. beigās, vairākkārt atjaunota, pielāgojot to skolas vajadzībām. Muižas zālē ir viena no labākajām akustikām Latvijā un ik gadu augusta pēdējā nedēļas nogalē te notiek Balvu Kamermūzikas festivāls. Lāča dārzs – kādreizējais muižas augļu dārzs, ko ieskauj lazdu aleja. Dārza vidū – dīķis ar saliņu. Šobrīd te izveidots savdabīgs akmeņu dārzs ar 23 kompozīcijām, ko veido 49 akmeņi. Muižas parkā atrodas vides objekts “Gaiss”, kas ir lielākais vēja zvanu ansamblis pasaulē.

Adrese

Brīvības iela 46;Brīvības iela 47;Brīvības iela 52, Balvi, LV-4501
Braukt