Antona Rimoviča skvērs

Kultūrvēsture

Ļoti nozīmīgu vietu Balvu kā apdzīvotas vietas attīstībā ieņem garīdznieks, koktēlnieks, saimnieciskais darbinieks Antons Rimovičs. Kalpodams Balvos no 1896. līdz 1914. gadam, viņš paveica ļoti daudz. Sākot jau ar 1902. gadu, pamazām apkārt Balvu baznīcai sāka veidoties Balvu miests, jo līdz šim apkārt baznīcai bijuši tikai labības tīrumi, bet centrs atradies Verpuļevas sādžā. Prāvests iepirka no apkārtnes iedzīvotājiem mājas, tās nojauca un pārbūvēja uz baznīcas zemes. Šīs ēkas viņš izīrēja dažādiem tirgotājiem un amatniekiem. Tādu māju viņš uzcēla daudz. Līdz ar to arī iedzīvotāju Balvos bija vairāk un vairāk.
Ideja godināt katoļu priesteri Antonu Rimoviču nāca no Tilžas prāvesta Alberta Budžes, kurš ieteica nosaukt kādu no Balvu ielām viņa vārdā. Tā kā ielas pārsaukšana ir sarežģīta, tad ideja pamazām pārtapa par skvēra būvniecību – bijušo tipogrāfijas laukumu izveidojot kā Antona Rimoviča skvēru.
2017.gada rudenī sākās darbi pie laukuma izveides un pamata sagatavošanas piemineklim. Tika sastādīta tūju rinda un apmēram 300 tulpes. Skvērs un piemineklis A.Rimovičam atklāts 2018.gada 4.maijā. Uz skvērā esošā pieminekļa ir uzraksts latgaliešu valodā, kurā teikts “Latgalei paša Dieva sūtīts. Lietuvietis, kurš visu mūžu sapņoja par Lietuvu, bet nokalpoja Latvijai. Mākslinieks, kurš atstājis vērtīgu sakrālās mākslas mantojumu vairākās Latgales baznīcās. Tiek saukts par Balvu miesta dibinātāju.” Pieminekļa autors – Vitālijs Peļņa.

Adrese

Ezera iela 22, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Braukt