Nacionālo partizānu mītnes dabas liegumā “Stompaku purvi”