Ziemassvētku eglīšu iedegšana Balvu novada pilsētās un pagastos

 

3.decembris plkst.16.00 Bērzpils tematiskā parka teritorijā Ziemassvētku egles iedegšana kopā ar rūķiem! Pasākumā piedalīsies Bērnu deju kolektīvs “Jaudalēni”, folkloras kopa “Saivenis”, sieviešu deju kopa “Asjate”,  amatierteātris “Jandāls”. Pēc eglītes iedegšanas cienāsimies ar siltu tēju un saldumiem.

3.decembris  plkst. 17.00 Balvos laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra Balvu pilsētas svētku egles iedegšanas pasākums “Ziemassvētku mirdzumā ”

6.decembris plkst. 15.00 Viļakā pie Viļakas pilsētas pārvaldes Ziemassvētku egles iedegšana ar muzikālu Ziemassvētku izrādi ģimenēm “Iedomīgā eglīte”

8.decembris plkst.14.30 Lazdukalnā pie Saietu nama Gaismiņu  iedegšana svētku eglītē

8.decembris  plkst. 13.30 Rugāju Tautas namā Pasākums visai ģimenei ar pirmsskolas un sākumskolas bērniem ”Sniegavīrs Rūķu ciemā “. Dziesmas un rotaļas kopā ar Rūķenīti Notiņu no Jelgavas. Ieejas maksa 3,00 euro
Ap plkst. 14.30 Rugājos iemirdzas svētku egles

8.decembris plkst.16.00 Bērzkalnes estrādē Gaismiņu iedegšana Bērzkalnes pagasta lielajā eglē

14.decembris plkst. 15.00 Baltinavā Eglītes iedegšana

15.decembris plkst.15.00 Krišjāņos kopīgi iedegsim gaismiņas lielajā svētku eglītē, lai gaišāks ceļš uz Ziemassvētkiem

15.decembris plkst. 19.00 Tilžas ciema centrā Gaismu iedegšana pagasta centrālajā eglē