Vasaras saulgriežu un Līgo svētku pasākumi Balvu novadā

 

21.jūnijā plkst. 10.00 pie Briežuciema Tautas nama Saulgriežu zārda rotāšana kopā ar rokdarbu darbnīcu ”Atspole” un folkloras kopu ”Soldanī”.

21.jūnijā plkst. 20.00 laukumā pie Medņevas Tautas nama Līgo svētku ielīgošana kopā ar Medņevas, Vīksnas un Kubulu pašdarbības kolektīviem, vainagu pīšana, siera siešana un dažādas meistardarbnīcas.

21.jūnijā plkst. 20.00 pie Vectilžas Sporta un atpūtas centra Vasaras saulgriežu ielīgošana kopā ar Vīksnas folkloras kopu ”Olūts”, ”Saimi” un Vectilžas pagasta amatierteātra izrāde ”Melnais kaķis”.

21.jūnijā plkst. 21.30 Tilžas brīvdabas estrādē Vasaras saulgrieži līgo dziesmās.

22.jūnijā plkst.10.00 Zaļais tirdziņš pie Krišjāņu Tautas nama.

22.jūnijā plkst. 14.00Meisatrdarbnīcas – Jāņu zāļu pušķu izgatavošana un balonu pīpenes veidošana (bērniem) (ziedojums)
15:60 Kubulu KN dramatiskā kolektīva “Zīds” Līgo dienas izrāde. Ieejas maksa 3 EUR
Teātra apmeklētājiem būs iespēja iegādāties mājražotāju sieru, alu, kvasu

22.jūnijā Upītē Vasaras saulgriežu ielīgošana:
plkst.15.00 pie Upītes skolas kopīga lielā puķu vainaga pīšana.
plkst.20.00 Antona Slišāna parkā Ielīgošana Upītē kopā ar bērnu folkloras kopu “Upīte”. Būs spēles, rotaļas, danči, ugunskurs, siers un alus.

22.jūnijā plkst. 19.00 Krišjāņu Tautas namā stāstnieku un teicēju saiets ”Citi zina labāk” un grāmatas ”Grozno kuorta” atvēršanas svētki.
Plkst. 22.00 balle kopā ar Zinti Krakopu. Ieejas maksa 2,00 euro, pēc plkst. 23.00 – 3,00 euro.

22.jūnijā plkst. 19.00 Lazdukalna Saieta namā Ielīgošanas koncerts kopā ar Lazdukalna un Rugāju pagasta pašdarbnieku kolektīviem. Spēka dziesmu dziedāšana pie ugunskura kopā ar folkloras kopu.

22.jūnijā plkst. 20.00 Bērzkalnes estrādē Ielīgošanas pasākums kopā ar Rubeņu ciema dramatisko kolektīvu un mūziķi Jāni Ločmeli.

22.jūnijā plkst. 20.00 Vīksnas Tautas namā Vectilžas pagasta amatierteātra izrāde ”Melnais kaķis’‘.
Plkst. 22.00 jautro Līgo danču balle kopā ar Salnavas kapelu ”Sveicynojam vielejam!’‘. Ieejas maksa: 3.00 euro.

22.jūnijā plkst. 20.00 Borisovas estrādē Ielīgošana kopā ar Viļakas Kultūras nama folkloras kopu ”Atzele”.
Plkst. 20.30 tradicionālais nakts skrējiens
Plkst. 21.00 dalībnieku apbalvošana un ugunskura iedegšana.

22.jūnijā plkst. 21.00 Lazdulejas Saieta namā Jāņu ielīgošanas pasākums.

22.jūnijā plkst. 22.00 laukumā pie Medņevas Tautas nama diskoballe kopā ar DJ Mairix.

22.jūnijā 22:00 jau devīto gadu Upītes stadionā norisināsies festivāls “π-dzīdam”:
22:00 Katrīna i Liene; 22:20 FKUpīte; 23:00 Amber Sea; 23:50 Krēsla; 0:50 Mars nu Francejas; 1:30 Naktenīks un Reiti; 2:10 Kei-Rei; 3:00 Unknown Artist
Ieejas biļete 4,99 euro (bezrindas.lv), pasākuma dienā 9,99 euro. Bezmaksas ieeja 9.un 12.klašu absolventiem

23.jūnijā plkst. 19.00 Balvu pilsētas estrādē Līgo svētku koncerts kopā ar Kristīni Šomasi un Rikardionu. Ugunskura iedegšana, Līgo tirdziņš, vainagu pīšana, pirtsslotu siešana, hennas zīmējumu maģija, lielformāta koka spēles.
Plkst. 22.00 zaļumballe kopā ar mūziķi Juri Ķirsonu.

23.jūnijā plkst. 20.00 Viļakas brīvdabas estrādē Viļakas Kultūras nama amatierteātra izrāde “Sievu lūkojoties” un Žīguru amatierteātra “Virši” izrāde “Kaimiņu būšana”.
Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu ”Laimes rats”.

23.jūnijā plkst. 20.00 Baltinavas parka estrādē Līgo pasākums ”Saule grieza zelta riņķi”.
Plkst. 22.00 balle kopā ar Vijāru Griķi.

23.jūnijā plkst. 21.00 pie Kupravas pagasta pārvaldes Līgo vakars.

23.jūnijā plkst. 22.00 Rugāju parkā Līgo svētku balle kopā ar grupu ”Kamēr jauni”.

23.jūnijā plkst. 22.00 Tilžas brīvdabas estrādē zaļumballe kopā ar Zinti Krakopu. Ieejas maksa: 5,00 euro.

23.jūnijā plkst. 23.00 Žīguru pagasta estrādē Līgo diskoballe.

24.jūnijā plkst. 22.00 Bērzpils pagasta estrādē Jāņu Zaļumballe kopā ar mūziķi Zinti Krakopu. Ieejas maksa: 5,00 euro.