Valsts svētku pasākumi Balvu novadā no 17. līdz 19.novembrim

17. novembrī

BALTINAVAS PAGASTS

Plkst. 19.00 valsts svētku koncerts “Šai zemei būs rasties no Tevis” Baltinavas Kultūras namā.

Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu “Vēja runa”. Ieeja: 4 eiro.

BĒRZKALNES PAGASTS

Plkst. 18.00 Latvijas valsts svētkiem veltīts pasākums Bērzkalnes bērnudārza zālē. Ilzes Šaicānes dzeja un dziesmas Jāņa Ločmeļa izpildījumā. Ilzes Šaicānes gleznu izstādes atklāšana Bērkalnes pagasta pārvaldes telpās.

KUBULU PAGASTS

Plkst.18.00 svētku koncerts “Latvju jostu apkārt sienot” Kubulu pagasta kultūras namā kopā ar dziedātāju Rūtu Dūdumu- Ķirsi un komponistu Jāni Ķirsi. Ieeja bez maksas.

LAZDUKALNA PAGASTS

Plkst. 12.40 Latvijas 104. gadadienai veltīts Eglaines pamatskolas skolēnu pasākums Lazdukalna Saieta namā.

VIĻAKA

Plkst. 18.00 Valsts svētku pasākums Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta hallē “Lai nenāca sveša salna šai zemē ziedu raut!”. Antras Stafeckas, Andra Ērgļa un Ērika Upenieka  akustiskā koncertprogramma “TUVU”.

18. novembrī

BALVI

Plkst. 10:00 Dambretes turnīrs. Pieteikšanās līdz 15.novembrim (bez vecuma ierobežojuma), sīkāka informācija Kaspars (T. 28934650). Balvu Kultūras un atpūtas centra Ziemeļu zālē

Plkst. 11.00 Ekumēniskais dievkalpojums Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā.

Plkst. 12:00 Animācijas filma ”Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi” Balvu Sakrālās kultūras centrā.

Plkst. 13:30 Latvijas spēlfilma “Pilsēta pie upes” Balvu Sakrālās kultūras centrā.

Plkst. 16.30 Latvijas Valsts svētku koncerts Balvu Kultūras un atpūtas centra laukumā: Aleksandra Špicberga- balss,  Toms Rudzinskis- saksofons, Atis Andersons Hammond- ērģeles, Reinis Zariņš- bungas (plašāka informācija par koncertu ŠEIT!). Pēc koncerta mini viktorīna “Balvi un Latvija”.

Plkst. 18.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienas sarīkojums Balvu Kultūras un atpūtas centrā, Balvu novada domes Atzinības, Pateicības rakstu pasniegšana. Muzikāls uzvedums- Jānis Lūsēns/ Māra Zālīte “Mistērija par sapni un mīlestību” Kubulu  jauktā vokālā ansambļa izpildījumā.

Plkst. 22.00 Valsts svētku balle Balvu Kultūras un atpūtas centrā kopā ar grupu “Pipari”. Ieeja: 5 eiro.

Iedzīvotāji, uzņēmumi, iestādes aicināti iesaistīties akcijā “Izgaismojam Balvu ozolus”. Atrodi tuvāko ozolu un valsts dzimšanas dienā iededz pie ozola svecīti (vairāk informācijas drīzumā: www.balvi.lv).

KRIŠJĀŅU PAGASTS

Plkst. 10:00 Svētku labumu tirdziņš pie Krišjāņu tautas nama.

Plkst. 18.00 “Gaismas ceļš Latvijai”- izgaismos Jaunatnes ielu ar gaismiņām.

KUPRAVAS PAGASTS

Plkst. 13.00 koncerts Latvijas Republikas proklamēšanas dienā, Kupravas pagasta pārvaldes zālē.

LAZDUKALNA PAGASTS

Plkst. 15.30 Latvijas valsts svētkiem veltīts koncerts “Mēs Latvijā” kopā ar “Dricānu Dominanti” Lazdukalna Saieta namā.

Plkst. 22.00 svētku balle Lazdukalna Saieta namā kopā ar Juri Ķirsonu. Ieeja: 4 euro.

RUGĀJU PAGASTS

Plkst. 14.00 Latvijas valsts 104 dzimšanas dienas svētku koncerts “Ieelpo Latviju” Rugāju Tautas namā. Mūziķu dueta “AD libitum” kamermūzikas programma “Ieklausies KOKLĒ!”. Koncertē profesionālas latviešu mūziķes – koklētājas Anda Eglīte un Dace Priedīte. Ieeja bez maksas.

TILŽAS PAGASTS

Plkst. 12.00 pārgājiens pa Tilžas ciemu “Vai es to zināju?” ar ugunskuru un Tilžas vārda izgaismošanu Latvijas kartē.

ŽĪGURU PAGASTS

Plkst. 16.00 Latviešu zīmes ornamenta izveidošana, svecīšu iedegšana pie Žīguru Kultūras nama ēkas.

VECTILŽAS PAGASTS

Vectilžas pagasta estrādē izveidotajā valsts kontūrā ikviens aicināts nolikt savu gaismiņu.

19. novembrī

BĒRZPILS PAGASTS

Plkst. 11:00 “Bērzpils atklātais kauss volejbolā vīriešiem labākajos gados 2022” Piedalās komandas no Balvu, Rēzeknes un Madonas novadiem. Vairāk informācijas: 26187668 (Jānis Rakstiņš). Bērzpils sporta angārā

BRIEŽUCIEMA PAGASTS

Plkst. 16.00 valsts svētku koncerts Briežuciema Tautas namā. Grupas “Nakts vīzija” koncertprogramma “Latvijas spēka avoti”.

ŠĶILBĒNU PAGASTS

Plkst. 20.00 koncerts “Latvijai-104!” Kultūras centrā “Rekova”.

Plkst. 22.00 balle Kultūras centrā “Rekova” kopā ar grupu “Unknown Artist”. Ieeja: līdz plkst. 23.00 3 euro, vēlāk 5 euro.

TILŽAS PAGASTS

Plkst. 14.00 Tilžas pagasta pateicības zīmju pasniegšana Tilžas Kultūras un vēstures namā. Imanta Kalniņa dziesmas Līgas Priedes un Andreja Grimma koncertā.