Valsts svētku pasākumi Balvu novadā 11. – 12. novembrī

Tuvojas Lāčplēša diena. Balvu novadā vairākos pagastos plānoti lāpu gājieni un citas aktivitātes.

AKTIVITĀTES NOVADĀ:

BALVU NOVADA MUZEJS

“Novembris – Tēvzemes mēnesis”, muzejizglītojošās programmas pēc iepriekšēja pieraksta. Izstādes: “Leo Jānim Briedītim 100”; “Pāri Baltijas jūrai:1944-1945”.

VIĻAKAS MUZEJS

No 7. līdz 18. novembrim Patriotiskā nedēļa- muzejpedagoģiskās programmas bērniem:  “Latvija manā sirdī” un “Lāčplēša diena un brīvības cīņas Viļakas apkārtnē”.

VĪKSNAS PAGASTS

Līdz 19. novembrim aicina piedalīties fotokonkursā “Latvija man sirdī- mājās”. Fotogrāfiju iesūtīšana: uz epastu viksnas.tn@balvi.lv vai Whatsapp 20284144.

11. NOVEMBRIS

BALTINAVAS PAGASTS

Plkst. 13.00 ierakuma sveču gatavošana un zemessarga ekipējuma demonstrēšana Baltinavas bibliotēkā.

Plkst. 16.00 lāpu gājiens līdz piemineklim nacionālajiem brīvības cīnītājiem. Pulcēšanās pie  Mūzikas un mākslas skolas.

BALVI

Plkst. 17.00 Ekumēniskais dievkalpojums Balvu Evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Plkst. 17.40 lāpu gājiens, pulcēšanās pie Balvu Evaņģēliski luteriskās baznīcas.

Plkst. 18.00 Lāčplēša dienas atceres pasākums pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem.

BALVU PAGASTS

Plkst. 19.00 Valsts svētku ieskaņas koncerts Naudaskalna Tautas namā “Te ir manas mājas, te ir mana sirds”.

BĒRZKALNES PAGASTS

Plkst. 10.00 piemiņas brīdis un svecīšu nolikšana Priedaines kapos pie Latvijas brīvības cīņu dalībnieku kapavietām, atzīmējot Lāčplēša dienu.

BĒRZPILS PAGASTS

Plkst. 12.00 Lāčplēša dienas pasākums- svinīgais brīdis pie pieminekļa “Brīvības cīņu karavīriem un Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem”.

Plkst. 12.30 Sv. Mise Bēržu Romas – katoļu baznīcā. Pēc Mises lāpu gājiens no baznīcas līdz piemineklim. Pie pieminekļa – ugunskurs, silta tēja.

LAZDULEJAS PAGASTS

Plkst. 18.00 Latvijas valsts svētku ieskaņu koncerts “Latvijai” Lazdulejas Saietu nama zālē. Piedalās Annas pagasta jauktais vokālais ansamblis “Tik un tā” ar Imanta Kalniņa dziesmu programmu “Mēs tiksimies iekšup vīdamies” un Viļakas bērnu un jauniešu sporta skolas deju klubs “Silva”.

RUGĀJU PAGASTS

Plkst. 16.00 Lāčplēša dienas  pasākums. Pulcēšanās pie Rugāju Tautas nama. Aicina iedzīvotājus nākt ar svecītēm, ziediem un lāpām. Lāpu gājiens pa Rugāju ciemu līdz skvēram, kur notiks piemiņas brīdis pie Latvijas brīvības cīnītāju pieminekļa.

Plkst. 18.00 iedzīvotāji aicināti iedegt svecītes māju logos Latvijas atbrīvotāju piemiņai.

TILŽAS PAGASTS

Individuālos laikos 5 piemiņas vietās notiks svecīšu aizdegšana un ziedu nolikšana, pieminot brīvības cīnītājus.

VECTILŽAS PAGASTS

Plkst. 20.00 pagasta amatierkolektīvu koncerts “Lika Laima padomiņu” Vectilžas Sporta un atpūtas centrā.

Plkst. 22.00 balle Vectilžas Sporta un atpūtas centrā. Spēlēs  Zintis Krakops. Ieeja: 3 euro.

VIĻAKA

Plkst. 15.00 svētbrīdis Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā.

Plkst. 15.30 lāpu gājiens uz  Jaškovas kapiem.

Plkst. 16.00 piemiņas brīdis Jaškovas kapos.

12. NOVEMBRIS

KRIŠJĀŅU PAGASTS

Plkst. 19.00 Krišjāņu Tautas namam 70! Laimas lauku kapelai-5! Svētku pasākums “Savīties rakstā un satikties dziesmā” Krišjāņu Tautas namā.

Plkst. 21.00 balle kopā ar Juri Ķirsonu. Ieeja: 2 euro (pašdarbniekiem- bez maksas).

MEDŅEVAS PAGASTS

Plkst. 19.00 koncerts “Mums viņa ir visskaistākā tik un tā!” Medņevas Tautas namā. Ieeja brīva.

Plkst. 22.00 balle kopā ar Aināru Lipski. Ieeja: līdz plkst. 23.00 3 euro, vēlāk 4 euro.

RUGĀJU PAGASTS

Plkst. 18.00 svētku koncerts “Dziesmu rota Latvijai” Rugāju Tautas namā. Uzstāsies Madonas novada vīru koris “Gaiziņš” un sieviešu koris “Silvita”. Ieeja brīva.

Plkst. 20.00 svētku balle kopā ar Zinti Krakopu. Ieeja: 3 euro.

ŠĶILBĒNU PAGASTS

Plkst. 18.00 Viestura Kairiša filma “Janvāris” Šķilbēnu pagasta kultūras centrā “Rekova”. Ieeja: 3 euro.