Skrējiens un nūjošana apkārt Balvu ezeram 2023

Lai popularizētu skriešanu un nūjošanu kā sportiski aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, ieinteresējot pēc iespējas plašāku iedzīvotāju loku, Ziemeļlatgales Sporta centrs organizē tradicionālo pasākumu “Skrējiens un nūjošana apkārt Balvu ezeram”.

Skrējiens notiks 2023.gada 14.oktobrī Balvos, starts pilsētas parkā pie estrādes plkst. 10.00. Reģistrācija un numuru izsniegšana sacensību dienā 30 min. pirms attiecīgās grupas starta minētajā sacensību starta vietā.

Katrs sacensību dalībnieks iepriekšējos pieteikumus nosūta uz e-pastu sportacentrs@balvi.lv vai WhatsApp uz tālr. 28080738 līdz 10.oktobra plkst. 20.00, norādot vārdu, uzvārdu dzimšanas gadu, skriešana vai nūjošana.

Iepriekšējā pieteikšanās ir obligāta – dalībnieki, kuri vēlēsies startēt, bet nebūs veikuši iepriekšējo pieteikšanos, nevarēs startēt.

Katrs dalībnieks sedz savus izdevumus, kas ir saistīti ar šīm sacensībām. Dalībniekiem, kas nav Balvu novada iedzīvotāji un ir 18 gadu veci tiek piemērota 5.00 euro dalības maksa, kas jāpārskaita līdz šī gada 5. oktobrim uz sekojošiem rekvizītiem:
Ziemeļlatgales sporta centram
AS SEB banka
LV93UNLA0050014291739
AS “Citadele banka”
Norēķinu konts: LV05PARX0012592970001

Papildus informācija: 28080738

Sacensību nolikums