Satiec savu meistaru Balvu novadā!

2023.gada marta un aprīļa mijā visā Latvijā jau piecpadsmito reizi notiks pasākums „Satiec savu meistaru!”. Pasākuma būtība ir vēstīt plašākai sabiedrībai par cilvēku, viņa zināšanām un prasmēm, kas saglabātas un pārmantotas no paaudzes paaudzē.

Aicinām uz meistardarbnīcām Balvu novadā:

31.martā 16:00 Ceļš uz Svētkiem. Baltinavas pagasta pūtēju orķestris
Meistari: Aigars Bukšs, Henrihs Slišāns-Logins
Baltinavas Mūzikas un mākslas skola , Tilžas iela 17, Baltinavas pagasts, Balvu novads
Maksimālais dalībnieku skaits – Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un citi interesenti – 40
Informācija: Iveta Gabrāne, tālr.: 29134696; e-pasts: iveta_gabrane@inbox.lv

1.aprīlī 11:00  Buļbu dasu taisiešona / Kartupeļu desu gatavošanas meistarklase
Meistare: Anita Sarkane
Baltinavas vidusskolas mājturības klasē (1. stāvs)
Maksimālais dalībnieku skaits – 20. Vietu skaits ierobežots. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 28395837 (Anita)
Informācija: Antra Keiša, tālr.: 29341738; e-pasts: baltinavamuzejs@balvi.lv

1.aprīlī 13:00   Pastalu gatavošana
Meistars: Andris Ločmelis
Dalībnieki  paši sevi varēs izgatavot krāsainas pastalas no dabīgās ādas.  Dalības maksa 15- 20 EUR (iepriekš jāpiesakās līdz 20.martam mob. t. 25444621). Bez dalības maksas aicinām piedalīties interesentus , kuri vēlas paskatīties un iemēģināt roku suvenīrpastaliņu  izgatavošanā
Briežuciema tautas nams, “Gaismas”, Briežuciema pagasts, Balvu novads
Maksimālais dalībnieku skaits – 20. Vēlams iepriekš pieteikties.
Informācija: Andris Ločmelis, tālr.: 28303578; Zita Mežale, tālr.: 25444621; e-pasts: mezalezita@inbox.lv

1.aprīlī 15:00 Saļmu dziedājumi
Meistari: Antonija Jermacāne un folkloras kopa “SAIME” dalībnieki
Vectilžas Sporta un atpūtas centrs, Sporta iela 3, Vectilžas pagasts, Balvu novads
Maksimālais dalībnieku skaits –  17
Informācija: Maruta Arule, tālr.: 27835511; e-pasts: maruta.arule@inbox.lv

2.aprīlī  13:00 Meistardarbnīca “Re, kur muzikanti spēlē”
Meistari: Laimas lauku kapela un Krišjāņu Tautas nama folkloras kopa
Krišjāņu tautas nams, Jaunatnes iela 2, Krišjāņi, Balvu novads
Maksimālais dalībnieku skaits – 30
Informācija: Inese Kalniņa, tālr.: 26372319; e-pasts: inkalne@inbox.lv