Projekta “Latvijas zaļie ceļi” atklāšanas pasākums 12. maijā

Šī gada 12. maijā plkst. 12.30 Kubulu Kultūras namā notiks projekta “Latvijas zaļie ceļi” atklāšanas pasākums. Tajā tiks runāts par projekta “Latvijas zaļie ceļi” mērķiem, uzdevumiem un aktualitātēm.  Tiks analizēti projekta “Greenways Riga – Vilaka” ieguvumi un zaļo ceļu turpmākā attīstība.

No plkst. 13.30 – 16.00 ikvienam pasākuma dalībniekam būs iespēja doties velo izbraukumā pa zaļo ceļu virzienos Kubuli-Sita-Kubuli un/vai Kubuli -Vīksna-Kubuli.

Uzņēmējiem, kuri atrodas tiešā zaļo ceļu tuvumā un sniedz pakalpojumus velotūristiem būs iespēja piedalīties konkursā, kurā var laimēt pieredzes apmaiņas braucienu uz Īriju no 23.05. – 27.05.2023.  Pieteikšanās līdz 12.05.2023 plkst. 16:00 – vineta.zeltkalne@balvi.lv, tālrunis: 29373559.

Pasākuma programma .