Piesakies “Mājas kafejnīcu dienām 2024”!

2024.gadā visā Latvijā, kopumā 42 galamērķos, notiks jau ceturtās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un LLTA “Lauku ceļotājs” organizētās “Māju kafejnīcu dienas”, kurās lauku saimniecības, uzņēmēji un vietējo kopienu entuziasti atvērs savas durvis viesiem, pārtopot par mājas kafejnīcām. Mājas kafejnīcu dienas ir reģionāla tūrisma galamērķa popularizēšanas pasākums, kura mērķis ir saglabāt un atbalstīt ēdināšanas nozari laukos un veicināt vietējo tūrismu – ieinteresēt tūristus iepazīt lauku dzīvi, atbalstīt vietējos uzņēmējus, veicināt vietējās produkcijas noietu.

Balvu novadā Mājas kafejnīcu dienas notiks 2024.gada 24. un 25. augustā.

Aicinām Balvu novada aktīvos un viesmīlīgos ļaudis, kam patīk gatavot un uzņemt viesus iesaistīties akcijā “Mājas kafejnīcu dienas 2024” un uz vienu nedēļas nogali atvērt savu mājas kafejnīcu!

Kas var piedalīties? Par mājas kafejnīcu uz vienu nedēļas nogali var kļūt:

  • vietējie iedzīvotāji savās mājās un pagalmos – ikviens interesents, kas gatavs vienā vai abās norises dienās uzņemt viesus. Dalībniekiem nav jābūt saistītiem ar ēdināšanu vai tūrismu un nav jābūt reģistrētiem PVD;
  • esošs uzņēmums tūrisma nozarē, kas ikdienā nepiedāvā ēdināšanas pakalpojumus – apskates saimniecība, muzejs, brīvdienu un viesu māja, aktīvās atpūtas uzņēmums u.c.;
  • esošs ēdināšanas uzņēmums – kafejnīca, viesu nams u.c., izstrādājot Mājas kafejnīcu dienām īpašo ēdienu piedāvājumu, izklaides, kā arī piemeklējot kafejnīcai jaunu formu vai atrašanās vietu savā teritorijā vai apkārtnē;
  • esošs uzņēmums jebkurā citā nozarē, piemēram, izveidot mājas kafejnīcu zemnieku saimniecībā, pārtikas ražotnē, amatnieku darbnīcā u.c.;
  • pašvaldību organizācijas – skolas, muzeji, kultūras iestādes u.c., kā arī biedrības un draudzes;
  • dažādi sadarbības modeļi, piemēram, ēdināšanas uzņēmums kopā ar apskates saimniecību vai kultūrvietu; amatnieku darbnīca kopā ar mājražotāju u.c.

Svarīgi – mājas kafejnīca nevar notikt publiska pasākuma ietvaros kā ielu ēdināšana!

Mājas kafejnīcu dienas dalībnieka pienākumi:

  • noklausīties Pārtikas un veterinārā dienesta lekciju un Valsts ieņēmumu dienesta instruktāžu attālinātā formātā, kā arī iespēju robežās jāpiedalās plānotajos semināros-tiešsaistes lekcijās  par dažādām tēmām, kas noderēs organizējot savu mājas kafejnīcu (pasākumu noformējums, mārketings, kvalitāte lauku tūrismā u.tml.);
  • izstrādāt savas kafejnīcas piedāvājumu (ēdienkarti un papildus aktivitātes, publicitātes fotogrāfijas u.tml.) un iesniegt to koordinatoram 6 nedēļas pirms pasākuma;
  • iesaistīties sava piedāvājuma un kopējās akcija reklamēšanā;
  • veikt apmeklētāju uzskaiti un sniegt organizatoriem atsauksmes pēc pasākuma.

Ja vēlies iesaistīties “Mājas kafejnīcu dienu 2024” pasākumā, piesakies,  aizpildot anketu līdz 15. aprīlimPieteikuma anketa: https://forms.gle/LPtEQLngeqV6m3wKA . Papildus informācija, atbildes uz jautājumiem: 29272948, turisms@balvi.lv (galamērķa koordinatore – Ineta Bordāne / Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs).

Maija sākumā tiks rīkota informatīvā diena klātienē visiem, kuri būs pieteikušies, lai detalizēti sniegtu informāciju par Mājas kafejnīcu dienu norisi novadā, par dalībnieku iesaisti un veicamajiem uzdevumiem, termiņiem un lai iedrošinātu tos, kuri piedalīsies pirmo reizi, sniedzot padomus un daloties pieredzē!

Foto: Mājas kafejnīcu dienas Balvu novadā 2023.gadā, aut. J.Pastars