Lieldienu pasākumi Balvu novadā

Lieldienu pasākumi Balvu novadā (2024)

BALVI
31. martā plkst 14.00 – 16.00 Balvu Kultūras un atpūtas centra laukumā Lieldienu sarīkojums ģimenēm “Suņi zaķiem pēdas dzina” – gan mazi, gan lieli tiek aicināti kopīgi piedzīvot dažādus Lieldienu pārsteigumus Balvu Kultūras un atpūtas centra laukumā! Ejot “Zaķiem pa pēdām”, neparasti krāsosim olas kopā ar Balvu Kultūras un atpūtas centra rokdarbnieču pulciņu “Mežģis”, kā arī varēsim piedalīties krāsoto olu izstādē – konkursā un iegūt balvas! Lai vasarā nekostu odi, augstu šūposimies šūpolēs un dosimies izjādēs ar poniju! Tiksimies ar mūsu labākajiem draugiem no “Vilku ielejas” – dažādu šķirņu suņiem – un redzēsim viņu dažādos talantus un svinīgo gājienu “Suņi zaķiem pēdas dzina”! Nofotografējoties fotorāmī, Lieldienu sveicienus varēsim nosūtīt radiem un draugiem! Bet uz skatuves dziedāsim un rotaļāsimies kopā ar Lieldienu Zaķiem! Būs iespēja nodziedāt dziesmiņu vai noskaitīt dzejolīti par Lieldienām un saņemt garšīgu balvu! Lai paši paliktu par “zaķiem” un citiem Lieldienu tēliem, apgleznosim sejas pie Intas Ozolas! Visiem svētku mīlētājiem darbosies Lieldienu Tirdziņš – Škladi, Kids club, Liene Pomere, MP dizains, “Arnitas labsajūtu darbnīca.
Plkst. 22.00 Balvu Kultūras un atpūtas centra balle ar grupu “Putukvass”, darbosies kafejnīca. Ieejas maksa: 7,00 euro (https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/138448)
1.aprīlī plkst. 16.00 Balvu Evanģēliski luteriskajā baznīcā jauktā kora “Mirklis” Lieldienu koncerts. Diriģents Uldis Kokars, komponists Valdis Zilvers, Balvu Mūzikas skolas kora klases solisti (vad. Linda Vītola). Ieejas maksa – ziedojums.

BALVU PAGASTS
31. martā plkst. 16:00 Naudaskalna Tautas namā Lieldienu pasākums– Naudaskalna Tautas nama dramatiskā kolektīva pirmizrāde E. Vulfs “Līnis murdā”. Režisore Iveta Supe. Ieejas maksa: 3,00 euro.
Zinta Purena gleznu izstādes “Pavasaris” atklāšana (informācija tiks precizēta).

BALTINAVAS PAGASTS
30. martā no plkst. 12.00 līdz 14.00 pie Baltinavas Kultūras nama pasākums ģimenēm ar bērniem “Garauša darbnīcas”. Darbnīcām pieteikties līdz 22. martam.
o Oliņu virpošana un krāsošana. Dalības maksa: 1,50 euro, pieteikšanās pa tālr. 26101904.
o Finiera zaķīšu- oliņu turētāju krāsošana un salikšana. Lielais zaķis- 15,00 euro, mazais- 5,00 euro. Pieteikšanās pa tālr. 26426889.
o Zaķīšu groziņu gatavošana. Dalības maksa: 3,00 euro. Pieteikšanās pa tālr. 28788973.
31. martā plkst. 16.00 Baltinavas Kultūras namā koncertprogramma ”Tās ir likteņlīnijas’. Dzintars Čīča un dziesmu autors Kaspars Antess. Skanēs dziedātāja populārākās dziesmas latviešu un arī čigānu valodā. Ieejas maksa: 7,00 euro. Pirms koncerta no plkst. 15.00 būs iespējams iegādāties vietējo mājražotāju produkciju: sieru, kūciņas u. tml.

BĒRZKALNES PAGASTS
31. martā plkst. 13.00 Bērzkalnes estrādē Lieldienu pasākums.

KRIŠJĀŅU PAGASTS
29. martā no plkst. 10.00 Krišjāņu Tautas namā svētku labumu tirdziņš.
31. martā plkst. 15.00 Krišjāņu Tautas namā Salnavas dramatiskā kolektīva izrāde, Aivara Bankas komēdija “Zombijs”.

KUBULU PAGASTS
30. martā plkst. 13.00 Kubulu Kultūras namā pasākums bērniem “Cilpoja zaķīt’s caur Kubuliem”. Ieejas maksa: 3,00 euro.

KUPRAVAS PAGASTS.
20. martā plkst. 10.00 Kupravas kultūras pasākumu sniegšanas vietā meistardarbnīca “Ar labu omu pretī pavasarim!”. Apgūsim apsveikuma kartiņu izgatavošanu kvilinga un dekupāžas tehnikās kopā ar Ivetu Gordovu.
27. martā plkst. 11.00 Kupravas kultūras pasākumu sniegšanas vietā meistardarbnīca “Ar labu omu pretī pavasarim!”. Muzikālais brančs– Liedienu dziesmu dziedāšana un lauku zāļu tēju baudīšana kopā ar Kupravas etnogrāfisko ansambli.

LAZDUKALNA PAGASTS
31. martā plkst. 19.00 Lazdukalna Saieta namā Lieldienu koncerts. Uzstāsies pašdarbības kolektīvi.
Plkst. 22.00 Lieldienu balle kopā ar Arni Grapu un Ati Auzānu. Ieejas maksa: līdz plkst. 23.00 – 7,00 euro, vēlāk 10,00 euro. Galdiņu rezervācija pa tālr. 26698292.

LAZDULEJAS PAGASTS
31. martā plkst. 15.00 Lazdulejas Saieta namā Lieldienu pasākums.

MEDŅEVAS PAGASTS
31. martā plkst. 20.00 Medņevas Tautas namā Lieldienu pasākums.
Plkst. 22.00 balle, muzicēs Juris Ķirsons. Ieejas maksa: līdz plkst. 23.00-5,00 euro, vēlāk 7,00 euro.

RUGĀJU PAGASTS
31. martā Rugāju Romas katoļu baznīcā  plkst. 14.30 Lieldienu koncerts. Plkst. 14:00 Svētā Mise.
Plkst. 19.00 Rugāju Tautas namā komiķa Maksima Trivaškeviča Stand- up izrāde “Stāstīšu jokus”. Ieejas maksa: 4,00 euro.

ŠĶILBĒNU PAGASTS
31. martā plkst. 11.00 pie Upītes skolas Ozola Lieldienas.
6. aprīlī Kultūras centrā “REKOVA” pēc Lieldienu balle ar Māri Keišu. Ieejas maksa: 5,00 euro, pēc plkst. 23.00 7,00 euro.

TILŽAS PAGASTS
28. martā plkst. 15.30 Tilžas Kultūras un vēstures namā radošā darbnīca “Krāsojies, oliņ!”
31. martā plkst. 10.30 Tilžas Kultūras un vēstures nama dārzā Lieldienu tradīciju pasākums “Lieldienu zaķa zābakos”.
Plkst. 12.00 Salnavas dramatiskā kolektīva izrāde, Aivara Bankas komēdija “Zombijs”. Ieejas maksa: 3,00 euro.

VECTILŽAS PAGASTS
18. martā plkst. 10.00 Vectilžas Sporta un atpūtas centrā radošās darbnīcas- āra Liedienu dekori.
31. martā plkst. 13.00 Vectilžas Sporta un atpūtas centrā koncerts kopā ar Sandri Dubovu. Ieejas maksa: 5,00 euro.
Plkst. 22.00 diskoballe kopā DJ MAIRIX (Mairis Sirmacis). Ieejas maksa: 5,00 euro.

VECUMU PAGASTS
1. aprīlī plkst. 13.00 Borisovas Tautas namā “Teātru saspēle Lieldienās”. Piedalās: Viļakas Kultūras nama amatierteātris ar Anita Grīniece viencēlienu “Čūsku ballīte”; Susāju amatierteātris “Spārīte” ar Baibas Jukņevičas komēdiju “Ak, šī jaukā lauku dzīve!”. Ieejas maksa: 3,00 euro.

VIĻAKA
31. martā plkst. 16.00 Viļakas Kultūras namā TV “Oliņ, boliņ” piedāvā apaļāko un krāsaināko ziņu speciālizlaidumu “Pa ausu galam”.
1.aprīlī plkst. 12.00 Viļakas Romas katoļu baznīcā jauktā kora “Mirklis” Lieldienu koncerts. Diriģents Uldis Kokars, komponists Valdis Zilvers, Balvu Mūzikas skolas kora klases solisti (vad. Linda Vītola). Ieejas maksa – ziedojums.

VĪKSNAS PAGASTS
31. martā plkst. 22.00 Vīksnas Tautas namā Lieldienu balle ar Lauri Neilandu. Ieejas maksa: 5,00 euro. Galdiņu rezervācija pa tālr. 20284144.

ŽĪGURU PAGASTS
31. martā plkst. 14.00 Žīguru Kultūras namā pašdarbības kolektīvu Lieldienu koncerts “Glābsim zaķi! Izglābsim Lieldienas!”.

 

Informācija par pasākumiem var tikt precizēta un papildināta!

! Pasākumos tiks filmēts un/vai fotografēts. Pasākumu laikā iegūtie video un foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.