Lielākie plānotie pasākumi Balvu novadā (maijs-oktobris 2024)

MAIJS

03.-04.05. Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 34. gadadienu aicinām pavasarīgi patriotiskās noskaņās atzīmēt Balvu novadā. Kopīgi pavadīt laiku ģimenes vai draugu lokā iespējams ar lielisku svētku koncertu, tirdziņa apmeklējumu, sportiskām aktivitātēm vai vienkārši baudot dabas burvību.  Pasākumi 03.-05.05. šeit.

18.05. Muzeju nakts Balvu novada muzejos

25.05. Bērzpils pagasta svētki

25.05. Amatnieku un mājražotāju pavasara tirgus Rugājos

26.05. Latgales pārgājienu dienas 2024 – pārgājiens Viļakas apkārtnē (18 km)

JŪNIJS

01.06. – 02.06. VI Starptautiskais tautu deju festivāls “EIMA, EIMA”– izbraukuma koncerti, gājiens, lielkoncerts, zaļumballe Balvos un Viļakā.
Festivāla programma šeit.

02.06. Kubulos “Countrystyle svētdienas pēcpusdiena Amerikāņu gaumē”. Programma šeit.

08.06. Festivāls “Motociklu vasara 20” Balvos

08.06. Rugāju vidusskolas 120 gadu salidojums. Vasaras sezonas atklāšanas zaļumballe kopā ar grupu “Ginc & Es”

21.06. Upītes stadionā “π-dzīdam”
Pasākuma laikā notiks konkurss dzīvās mūzikas grupām, kurā būs iespēja laimēt dziesmas ieraksta veikšanu studijā “Bigmaar’s Records”. Īpašais viesis pasākumā- Andris Kivičs. Starplaikos uzstāsies Unknown Artist, Kei-Rei, Naktenīks i Reiti, fokloras kopa “Upīte”.

21.06. Vasaras saulgriežu svinēšana un Līgo svētku ieskandināšana Rugājos. Dziedātāja Jāņa Moiseja koncerts

23.06. Līgo svētku sarīkojums Balvu pilsētas estrādē – koncertuzvedums Jāņiem kopā ar pilsētas, novada pašdarbniekiem, zaļumballe kopā ar Juri Ķirsonu

23.06. Viļakas pilsētas estrādē Pilngadības svētki, Vectilžas amatierteātra izrāde, Līgo ugunskura iedegšana kopā ar folkloras kopu “Upīte”, diskoballe kopā ar DJ Ingaru

28.06. Dziesma vasarai- 2024” starpnovadu vokālo ansambļu sadziedāšanās Naudaskalnā

29.06. Krišjāņu pagasta svētki – Balto zeķīšu un bērnības svētki, tautas muzikantu saspēle “Re, kur muzikanti spēlē”

JŪLIJS

05.07. – 07.07. Balvos VII Starptautiskais klasiskās dramaturģijas festivāls “Ķiršu dārzs”– teātru izrādes, balle

13.07. Balvu novada netradicionālās sporta spēles zemniekiem Baltinavā

13.07. Balvu pagasta svētki

13.07. Rugāju pagasta svētki – Bērnības svētki, Jaunības svētki, sportiskas aktivitātes. Vīru koru koncerts Rugāju Romas katoļu baznīcā. Zaļumballe kopā ar grupu “Bruģis”

13.07. Tautas muzikantu festivāls “Ermoņiku skaņas -18” Medņevā

20.07. Balvu novada svētki Balvos – svētku tirdziņš, ielu kafejnīcas, koncerti, sports. Aiņa Šaicāna dziesmu koncerts.

27.07. Pasākums “Mūzikas festivālam “OSVALDS”- 30” Baltinavā

27.07. Saimnieču diena Skujetniekos jeb Annas dienas pasākums ar koncertu, tirdziņu un dažādām aktivitātēm

27.07. Tilžas pagasta diena – mazo princešu un prinču ballīte, pilngadnieku un čaklāko grāmatu lasītāju uzsaukšana, darbnīcas, sportiskas aktivitātes, zaļumballe

27.07. – 02.08. Starptautiskais folkloras festivāls “Lipa kust” Upītē

AUGUSTS

03.08. VIII vēsturisko ērģeļu svētki Viļakas katoļu baznīcā. Marijas Naumovas koncerts Viļakas estrādē, balle

10.08. Balvos Balto zeķīšu svētki, Bērnības svētki, zaļumballe kopā ar Aināru Lipski

10.08. Svētki Vīksnā – Pilngadības svētki, Bērnības svētki, Balto zeķīšu svētki. Vīksnas pagasta 23. sporta svētki, diskoballe

17.08. Koncerts “Mūzika saulrietam” Balvu ezerā Balvos

17.08. Rugāju parkā dziedātāja Kaspara Antesa koncerts. Ziedu balle kopā ar grupu “Rolise”

18.08. – 25.08. “Svātki Upītie” – Latvijas profesionālo teātru izrādes

24.08. Briežuciema pagasta diena – Balto zeķīšu, Bērnības un Jaunības svētki, pagasta iedzīvotāju godināšana, aktivitātes ģimenei, kopīgi vārīta zupa, koncerts

24.08. – 25.08. 25. Kamermūzikas festivāls Balvos

24.08. – 25.08. Mājas kafejnīcu dienas – breineigs garšu un sajūtu piedzīvojums

30.08. – 31.08. Vectilžas pagasta sporta svētki – aktivitātes bērniem, sportistu godināšana, deju vakars

31.08. “Atpakaļ rudenī” balle Balvos kopā ar grupu “Tranzīts”

SEPTEMBRIS

07.09. Meža diena Žīguros – sporta aktivitātes, balle kopā ar grupu “Galaktika”

21.09. 23. Meilys aiļu i dzīsmu festivals „Upītes uobeļduorzs” Upītē

28.09. Latgales pārgājienu dienas 2024 – pārgājiens Baltinava-Numerne (18 km)

28.09. Baltinavas amatierteātra izrāde “Ontans i Anne” Medņevā

OKTOBRIS

19.10. Lazdukalnā Zibšņu diena – Amatierteātru salidojums “Lauku sētā darba daudz!”

 

Informācija par pasākumiem Balvu novadā var tikt precizēta un papildināta!

Pasākumos tiks filmēts un/vai fotografēts. Pasākumu laikā iegūtie video un foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.